ÁHÍTAT – 2022. március 30., szerda

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Elhívás a megtalálás ünnepére
Igehely: Lk 15:8-10; Kulcsige: Lk 15:9 „Ha pedig megtalálta, összehívja barátnőit és szomszédasszonyait, és így szól: Örüljetek velem, mert megtaláltam a drahmát, amelyet elvesztettem.”
Értékes tárgyak elvesztésekor hajlamosak vagyunk lemondani minden addigi fontos tennivalóról, és csak arra koncentrálni, hogy megtaláljuk elveszett kincsünket. Az asszony két dolgot használ az elveszett drahma megkeresésében: a világosságot és a seprűt. Jézus a világ világossága. Ebben a fényességben lehet hazatalálni. Nem elég a világító eszközök birtoklása. Használatuk, meggyújtásuk nélkül nincs világosság, nincs megtalálás. A farizeusok rendelkeztek az Írásokkal, de annak fényét eloltották a hagyomány és a vallásosság gyertyaoltó csengőjével. Ezért nem tudtak örülni az Írások Beteljesítőjének.

A seprűt a világosságban lehet jól használni. Szükséges, hogy a ránk rakódott port Isten Szentlelke kiseperje a szívünkből. A szívre rátelepedett szenny megfoszt a megtaláltatás és a megtalálás örömétől egyaránt. A megtalálás ünnepére azok hivatalosak, akiket már a világmindenség Ura megtalált. Az tud igazán örülni, ünnepelni más bűnös megtérésén, aki maga is átélte ennek örömét.

Kérjük Istent, hogy tisztítsa meg életünket, és használjon a „drahma”, az emberek megkeresésében, hogy átélhessük a bűnösök Istenhez vezetéséből származó örömöt.

Fűrészes-Szálasi Roland

Délutáni elmélkedés

A megtérés következménye
Igehely: 2Krón 30:6-9; Kulcsige: 2Krón 30:9 „Mert ha megtértek az Úrhoz, akkor irgalmasak lesznek testvéreitekhez és fiaitokhoz azok, akik fogságba vitték őket, úgyhogy visszatérhetnek erre a földre. Hiszen kegyelmes és irgalmas az Úr, a ti Istenetek, és nem fordul el tőletek, ha megtértek hozzá.”
Az igazi megtérés következménye nem csupán az egyén megváltozott élete, hanem környezetére is nagy hatással lesz a megtért ember. Ahol jelen van egy hívő, a környezete akarva-akaratlanul figyeli és kiértékeli életvitelét. Az irgalmasság feltételként jelenik meg Izráel és Júda számára: ha megtérnek, akkor irgalmasak lesznek testvéreikhez és fiaikhoz azok, akik fogságba vitték őket. Ugyanakkor a megtérés következménye az, hogy az Úr nem fordul el tőlük, irgalmas lesz az egész nép iránt, mert „kegyelmes és irgalmas a ti Istenetek.”

A börtönőr azzal a kérdéssel esik Pál és Silás lábához, hogy „Mit cselekedjem, hogy üdvözüljek?” A válasz pedig: „Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mind te mind a te házad népe.” A háznép hitre jutása nem közvetlen eredménye a megtérésnek, hanem közvetett következmény. Követték a jó példát, látva a megtérés gyümölcseit. A megtérés egyik eredménye egy olyan megváltozott élet, ami hatással van a környezetére. Isten a jelenlétét ígéri a megtérőknek: „Térjetek vissza, és ő is visszatér.” Isten jelenléte az igazi áldás.

Fűrészes-Szálasi Roland