ÁHÍTAT – 2022. március 8., kedd

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Világosság és sötétség
Igehely: Lk 11:33-36; Kulcsige: Lk 11:35 „Vigyázz tehát, hogy a benned levő világosság sötétséggé ne legyen!”
Jézus gyakran beszélt tanítványainak példázatokban. A világosság szemlélteti bizonyos szövegkörnyezetben Jézust, de itt a tanítás elfogadásáról van szó. Tehát Jézus és az általa hirdetett evangélium a világosság, amit Isten felajánl a népének. „Benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be” (Jn 1:4-5). Ha visszautasítod az igazságot, és jeleket keresel, az annyit jelent, hogy jobban szereted a sötétséget. „Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mert a cselekedeteik gonoszak” (Jn 3:19).

Csak akkor élhet az ember normális életet, ha a szeme helyesen reagál a világosságra. Te mennyire szereted a világosságot? Világosságban jársz? Ne feledd: „Ha pedig világosságban járunk, ahogyan ő maga is világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől” (1Jn 1:7). Tiszta-e a szemed vagy gonosz?

Vajda Miklós

Délutáni elmélkedés

Nem lehet eltántorítani küldetésétől
Igehely: Ám 7:10-17; Kulcsige: Ám 7:15 „De elhívott engem az Úr a nyáj mellől, és ezt mondta nekem az Úr: Eredj, és prófétálj népemnek, Izráelnek!”
Amacjá Bétel főpapja volt, aki az istentiszteletekért és a hozzá tartozó emberekért felelt. Amikor meghallotta Ámósz vészjósló szavait, azzal vádolta meg a prófétát, hogy összeesküvést szít a király ellen az északi országrészben. Amacjá nem ismerte el Ámósz jövendölésének isteni eredetét, hanem politikai felbujtónak tekintette őt. Miután Amacjá elküldte a levelet Jeroboám királynak, haza akarta küldeni a prófétát Júdába, hogy ott prófétáljon. A király papjának járó hatalommal megparancsolta Ámósznak, hogy hagyja el Izráelt. Ámósz azonban azt válaszolta, hogy ő inkább egy nagyobb hatalomra hallgat, akitől azt a rendelkezést kapta, hogy Izráelben végezze a szolgálatot.

Nem lehetett eltántorítani a küldetésétől, mert Isten hívta őt el, neki tartozott felelősséggel és elszámolással. Neki már volt azelőtt jövedelmező elfoglaltsága: pásztor volt és fügét termesztett. De az Úr elhívta őt, és Ámósz nem volt engedetlen. Téged elhívhat-e? Elküldhet-e?

Vajda Miklós