ÁHÍTAT – 2022. november 14., hétfő

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Isten Igéjét befogadták Samáriában
Igehely: ApCsel 8:5-25; Kulcsige: ApCsel 8:14 „Amikor meghallották a Jeruzsálemben levő apostolok, hogy Samária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost.”
Kíváncsiak vagyunk azokra a dolgokra, amelyeket nem tudunk világunk törvényeinek keretei közé beszorítani. Ha a számunkra lehetetlen megtörténik, akkor készek vagyunk elköteleződni. Simon varázslónak is sok rajongója volt. De amikor Fülöp elvitte Samáriába az evangéliumot, a Jézus Krisztus nevével fémjelzett csodák hatalmasabbak voltak, mint a Simon varázsló csodái. Miért? Azért, mert nemcsak az érzékszerveket és az emberi kíváncsiságot táplálták csodálatos dolgokkal, hanem nyomorúságban sínylődő emberi életeket állítottak helyre. A samáriai embereket az irántuk kinyilvánított természetfeletti szeretet győzte meg arról, hogy érdemes odafigyelni és befogadni az evangéliumot. Hittek és megkeresztelkedtek. Részesültek a Szentlélek ajándékában. Mindent megkaptak! Azokkal történt ez meg, akik utáltak és kirekesztettek voltak!

Téged kihez irányít ma a Szentlélek? Kérd a vezetést, kérd a félelem nélküli bizonyságtétel ajándékát, mert Isten ma is hatalmas, és kész megváltani a nyomorult embert! Légy kész arra, hogy valakinek a Fülöpje lehess! Láss tovább, és a lehetetlen eseteknek is adj esélyt!

Györfi Elek Tóbiás

Délutáni elmélkedés

Őrhelyemen várom az Úr szavát
Igehely: Hab 2:1-4; Kulcsige: Hab 2:1 „Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám és mit felel panaszomra.”
Emlékszem, édesapám mesélt a katonai szolgálata alatti tapasztalatairól. Amikor őrszolgálatot végzett, a rábízott helyszínt nem hagyhatta el az őrködés idején. Bármi járt a fejében, bármilyen szükség érte utol, ha álmos volt, ha fázott, ha félt, ha nem volt kedve, akkor sem hagyhatta el az őrhelyét.

Isten prófétái, őrállói a lelki hadviselésben Istentől őrhelyeket és szolgálatot kapnak a népe láthatatlan védőfalán, és hasonló elköteleződéssel és fegyelemmel kell tenniük azt, ami aktuálisan parancsban van, várva Isten további tervének részleteire.

Amíg nem jön új utasítás, addig a régi marad érvényben. Eltelhetnek így napok, hetek hónapok, évek. Az őrző várná a változást, talán kérést is nyújtott be Istenhez ötleteivel a gyülekezeti ébredésről, a misszióról… Az őszinte kérésre mindig őszinte válasz jön Istentől és eligazítás!

Bízol Istenben, mint életed, családod, gyülekezeted és az egész világ jó vezetőjében? Milyen okot tudsz felhozni mentségedre, amikor abbahagyod Isten országának szolgálatát? Állj ma vissza a helyedre, és várd türelemmel az Úr szavát!

Györfi Elek Tóbiás