ÁHÍTAT – 2022. november 15., kedd

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Samária bűnös lakossága
Igehely: Hós 7:1-16; Kulcsige: Hós 7:8 „Efraim a népek közé keveredett. Olyan lett Efraim, mint a meg nem fordított lángos.”
A gyermekeim tudják, hogy szeretem őket, és számíthatnak rám bármikor, azonban mindennap kipróbálnak más utakat, lehetőségeket, mint amiken én szeretném őket vezetni. Nagy léptékben Isten népe is hasonlóan viselkedett az olvasott prófécia idején. A gyermekeim, ha bajba jutnak engedetlenségük miatt, mindig megtalálják az utat vissza hozzánk, a szüleikhez, és eddig mindig megtörtént a felszabadítás. Azonban Izráel nemcsak más utakon járt, hanem más utakon kereste a gyógyírt is a bajára. Nem tértek meg Istenükhöz, az Úrhoz. Pedig Isten megbocsátott volna nekik. „Ha nem lesztek olyanok, mint a kisgyermekek…” Hallottad már sokszor Jézusnak ezt a mondását, igaz? A kisgyermek visszatér a szüleihez mindig.

Te már felnőtt vagy. Igaz, milyen nehéz megtérni ahhoz, akinek a tanácsát nem fogadtad meg? Pedig ma is ez az egyetlen esély a békességre. Samáriának ez volt a bűne. Mi az, ami távol tart téged Istentől? Most lehetőséged van igazi kisgyermekként viselkedni mennyei apukáddal szemben. Ne duzzogj, ne lázadj, ne szégyelld annyira magad, gyere Hozzá!

Györfi Elek Tóbiás

Délutáni elmélkedés

Egy őrálló a király előtt
Igehely: 1Kir 21:17-29; Kulcsige: 1Kir 21:18 „Eredj, menj el Aháb izráeli király elé, aki Samáriában lakik, de most éppen Nábót szőlőjében van, ahová azért ment, hogy birtokba vegye.”
A hivatásos katonai szolgálat, az őrállói szolgálat veszélyes elfoglaltság. Hasonlóan: a prófétai szolgálat, a lelki őrállás is veszélyes feladat. Az őrzött terület első vonalában kell tevékenykedni, ahol a külső ellenség ólálkodik, vagy a belső árulók titokban tevékenykednek.

Aháb király és Jézabel bentről rombolták Isten népét a bálványimádásukkal és erőszakos, kizsákmányoló uralmukkal. Ki az, aki egy ilyen helyzetben hivatott arra, hogy a nép és az Isten iránti félelem érdekében fellépjen? A válasz: az, akit Isten elhív és elküld. Akkor Illés volt a megbízott ezzel a veszélyes küldetéssel. Az üzenet, amit tovább kellett adnia a királynak, nemcsak leleplező, hanem ítéletet hirdető is volt. Vajon a király hogy fog reagálni? Nábótot kivégeztette egy darab földért, Illéssel mit fog tenni ezért? Illés nem gondolt most ezzel. Elvégezte a Megbízójától kapott feladatot. A végeredmény: Aháb megalázkodása és az ítélet elnapolása volt.

Isten elhívottja vagy? Van frissen kapott megbízásod? Veszélyesnek tűnik? Kérd a Szentlelket társnak a küldetéshez! Hidd el, hogy a Megbízód tudja, mit csinál!

Györfi Elek Tóbiás