ÁHÍTAT – 2022. október 11., kedd

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

A föld határáig eljut világossága
Igehely: Ézs 49:1-13; Kulcsige: Ézs 49:6b „A népek világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig.”
Mai igénkben az Úr szolgája ajkán éles kardként hatol Isten üzenete a nép felé, de hiába. Izráel nem hallgat a prófétai szóra. Ezért az Úr a világosságát kiterjeszti a föld végéig. Immár nemcsak a választott népé az üdvösség, hanem mindenkié. Mert Isten mindenkit hív az üdvösségre a távoli szigetekről is. Azokat is hívja, akik magukba zárkózva, lelki sötétségben, reménytelenségben, Istentől távol élnek. Isten igéje, mint kard, nemcsak mélyre hatol a „szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig”, hanem messze ható ereje is van, a föld végső határáig ér.

Ez a fáradozás soha nem hiábavaló, mert „az én beszédem… nem tér hozzám üresen” (Ézs 55:11). Isten igéjének átformáló munkája csodálatos ígéretekkel van párosítva. Meghallgat, megszabadít, megsegít, megtart, szövetséget köt, örökséget ad és oltalmaz. Ez csodálatos megtapasztalás.

Kedves testvérem, kész vagy-e az Ige világosságát terjeszteni, bárhol is élj e kerek világon? Kihasználsz-e minden eszközt és lehetőséget? „Aki távol van az Úrtól, vezesd azt oda. Világíts, ahol épp most vagy!” (HH 558)

Király Ernő

Délutáni elmélkedés

Megosztotta köztük a vagyont
Igehely: Lk 15:11-24; Kulcsige: Lk 15:12 „A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét! Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont.”
A gyermeknevelés egyik legnehezebb szakasza az elengedés, ami előbb vagy utóbb, de bekövetkezik. Ma esti igénkben látjuk, hogy a kisebbik fiú jogtalan követelőzése és erőszakoskodása láttán az apa megértette, hogy fiát már elvesztette. „Ha kész a határozat, hiábavaló a tanács.” Hagyja, hogy a fiú elinduljon diadalittasan a saját útján. Nem tudom, melyik szülő örülne egy ilyen felvetésnek. Egy jól működő családban ritkán tesz így egy fiú. A fordulópont az, amikor „magába szállt”.

A mindenkori tékozlók számára az a nagy kegyelem, hogy nem kell elmenni a moslékos vályúig. Felismerheted az Atya közelségében az Ő végtelen szeretetét, a bőséget, hogy bár nem vagy méltó a fiúságra, mégis fiává fogad. Teszi mindezt az Úr Jézus áldozata árán.

Megtapasztaltad-e már az Atya magához ölelő, bűnbocsátó szeretetét? Az Atya még ma is visszavár. A lehető legjobb döntés, ha visszatérsz az atyai házhoz, ahol öröm, bőség, kenyér és élet van. „Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” (Jn 10:10) Kívánom, hogy legyen bőséges életünk Krisztusban, már itt a földön is, és majd örökké a mennyben!

Király Ernő