ÁHÍTAT – 2022. október 12., szerda

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

A földön mindenütt meglátják szabadítását
Igehely: Ézs 52:1-13; Kulcsige: Ézs 52:10 „Kinyújtotta szent karját az Úr minden nép szeme láttára; meglátják majd mindenütt a földön Istenünk szabadítását.”
Az ember, természetéből adódóan, mindig nagyobbra és többre vágyik. Uralkodók, népek vezetői leigáztak népeket, elfoglaltak területeket, aztán dicsekedtek, hogy milyen erősek és hatalmasak. Mégis milyen parányi ez a földi hatalom az Isten hatalmával szemben!

Isten a választott népét óvta, mint a szeme fényét. Még akkor is, ha büntette őket. Mai igénkben szabadítását ígéri. A szabadulás felé viszont az első lépés az ébredés. A bűn fogságából is. Ami meghaladja a mi erőnket, az az Isten munkája. „Az Úr hadakozik ti érettetek; ti pedig veszteg legyetek!” – mondta Mózes a Veres-tengernél. Isten hatalmával szembesültek a fáraó varázslói is, mert nem tudták tartani Mózessel a lépést. „Isten ujja ez!” – mondták. Láthatóvá vált, hogy milyen az, amikor az Úr feltűri szent karját. Az Ő szabadítása időszerű, nagy, látványos és dicsőséges. Mindenki meglátja: a népe is, és az ellenség is. Azonban nem mindegy, hogy a győztes vagy a vesztes oldalról személed.

Látják-e életedben, hogy te megszabadultál? Van-e még valami, ami fogva tart?

Király Ernő

Délutáni elmélkedés

Gyermekét oktató apa
Igehely: 1Krón 28:9-12, 19-21; Kulcsige: 1Krón 28:20 „Ezek után Dávid azt mondta fiának, Salamonnak: Légy erős és bátor, és fogj hozzá! Ne félj, és ne rettegj, mert az Úristen, az én Istenem veled van, nem hagy cserben és nem hagy el, amíg be nem fejezed mindazt a munkát, amely az Úr házában végzett szolgálathoz szükséges.”
Dávid elbúcsúzik a nép vezetőitől, és bemutatja Salamont, mint az Úrtól rendelt utódot, akit a nép előtt ellát bölcs tanácsokkal. Dávid tanácsa az Úrral való kapcsolatából és hosszú élettapasztalatából ered. Lehet valakinek okos tanácsa, de bölcs tanácsa csak az istenfélő embernek van.

Salamonra a templomépítés vár, amire az Úr választotta ki. Figyeljük meg Dávid tanácsát: 1). Istenismeret, szolgálat. Téged az Isten ismer. Belát a szívedbe. Szolgálj neki jó kedvvel, légy maximalista ebben! 2). Keresd az Urat, ragaszkodj hozzá hűséggel! 3). Azt tedd, ami az Úr kezétől íratott! 4). Légy alázatos! A papok, a léviták, a fejedelmek és a nép veled lesznek. Úgy tűnik, mintha Dávid ezeket az embereket nem Salamon fölé, nem is alá, hanem mellé rendelné. Ebben a helyzetben, még ha királyuk is lett Salamon, el kellett fogadnia őket munkatársainak. Dávid e feltételek függvényében bátorítja Salamont, és az Úr jelenlétéről biztosítja őt.

Az Úrtól jövő bölcs tanácsra nekünk is szükségünk van, hogy gyülekezetünk és személyes életünk ne le-, hanem felépüljön, mégpedig az Úr dicsőségére és mások javára.

Király Ernő