ÁHÍTAT – 2022. szeptember 26., hétfő

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Akik különleges szerepet játszanak
Igehely: Neh 12:1-11; Kulcsige: Neh 12:8b „Mattanjá, aki hozzátartozóival együtt a magasztaló éneklés vezetője volt.”
A papok és léviták, akik Zerubbábellel tértek haza, és újraindították a templomi szolgálatokat, név szerint fel vannak sorolva. Huszonkét pap és hat lévita családfő. Egyikből több, a másikból kevesebb. Nem véletlen az arány sem. Több volt a pap, mint a dicsőítésvezető. A papok feladata volt az áldozatok bemutatása, a közbenjáró szolgálat végzése, a léviták feladata pedig az Isten dicsőítése és az őt magasztaló éneklés vezetése. A papok és léviták egész családjukkal, minden hozzátartozójukkal részt vettek a szolgálatokban. Tehát azok vannak itt nevesítve, akik egész házuk népével szolgálták az Urat. Vajon az újszövetségi korban, a Krisztus gyülekezetében kik azok, akik a leghitelesebben végzik a közbenjáró és dicsőítő szolgálatot? Azok, akik a családjukra úgy viselnek gondot, úgy vezetnek és imádkoznak, hogy azok megtérnek. Azokról okkal feltételezhető, hogy az Úr legközelebbi munkatársai lehetnek. Egy megújult gyülekezetben azok járnak elől a szolgálatban, akik a családjukban is jó példát mutatnak. Legyen több az imádkozó, a közbejáró, az igehirdető, az evangélista, a pásztor, a tanító a gyülekezetben, mint ahány énekes, és akkor lesz jövő!
Veress Efraim

Délutáni elmélkedés

Az Úrban bízzatok!
Igehely: Zsolt 146:1-10; Kulcsige: Zsolt 146:5 „Boldog az, akinek Jákób Istene a segítsége, és Istenében, az Úrban van a reménysége.”
Ebben a zsoltárban ott van a buzdítás az Isten dicséretére, de ott van a figyelmeztetés is arra nézve, hogy vigyázzunk, kibe vetjük bizodalmunkat. Aki azt vallja, hogy Istentől kapta az életet, és amíg él, neki él, az nem emberektől várja a segítséget, ha bajba kerül, hanem Istentől. Feltehetjük a kérdést: Vajon a hívők is kerülhetnek bajba? Isten miért nem őrzi meg őket minden rossztól? A válasz az, hogy Isten nem személyválogató, hisz Ő „ … felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.” (Mt 5:45b) Éjszaka, sötétség, nappal, világosság, jobb és rosszabb idők egyaránt érik az embereket, „ de akik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!” (Ézs 40:31)

A földi igazságszolgáltatás nem tökéletes, az egészségügyi szolgáltatás sem mindig sikeres, a rendvédelmi szervek sem tudnak mindig biztonságot garantálni, de a Teremtő Isten nem vét hibát az ítéletben, tökéletesen meggyógyítja, és az örökkévalóságra is megőrzi azokat, akik benne bíznak!

Veress Efraim