ÁHÍTAT – 2022. szeptember 27., kedd

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Akikről különösen megemlékeznek
Igehely: Neh 12:12-26; Kulcsige: Neh 12:23 „Lévi leszármazottainak a családfőit egy krónikában jegyezték föl egészen Jóhánánnak, Eljásíb fiának az idejéig.”
Ebben az igeszakaszban azoknak a papoknak és lévitáknak a családfői vannak felsorolva, akik a hazatéréstől kezdve szolgáltak a Nehémiás idejében, amikor Eljásib volt a főpap, egészen Jaddúáig. A léviták főemberei Nehémiás helytartósága előtt és alatt szolgáltak (24-26. v.). Igencsak fontosnak tartotta Nehémiás megjegyezni azoknak neveit, akik olyan időkben is szolgáltba álltak és akkor is kitartottak, amikor Jeruzsálem még nem volt egy biztonságos város. Nagyon nehéz lehetett azoknak, akik újrakezdték a templomi istentiszteletet a fogság után, de azoknak sem volt könnyű, akik folytatták. Nem véletlenül került be nevük a krónikákba. Megfigyelhető, hogy akik hűségesen szolgáltak a nehéz időkben, megérhették azt is, amikor Isten megjutalmazza őket, és olyan helytartót rendelt Nehémiás személyében, aki fellendülést és biztonságot jelentett abban a korban. Igaz volt rájuk nézve is: „Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj, és osztozz urad örömében!” Ha szeretnéd, hogy neved fel legyen jegyezve az égi krónikákban, és az Úr megemlékezzen rólad ama napon, tarts ki a szolgálatban akkor is, ha veszélyekkel jár!
Veress Efraim

Délutáni elmélkedés

Az Úr fiút ígér Ábrahámnak
Igehely: 1Móz 18:10-15; Kulcsige: 1Móz 18:14 „Van-e valami lehetetlen az Úr számára? Egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának.”
Amikor Isten személyesen meglátogatja Ábrahámot, olyan ígérettel ajándékozza meg, amit emberileg lehetetlen elképzelni olyan helyzetben, mint amilyenben Ábrahám és Sára voltak. Isten azt mondta, hogy egy év múlva Sárának már fia lesz. Isten Ábrahámmal nyíltan, szemtől szembe beszélt, Sára viszont a sátor ajtajában hallgatózott, és megpróbálta elképzelni a lehetetlent. Nevetségesnek tűnt előtte, de amit gondolatban megfogalmazott, amiről magában nevetett, nem maradt rejtve Isten előtt, aki szóvá is tette a dolgot. Sára hitetlensége még hazugsággal is párosult, de Isten inkább Ábrahám hitére tekintett, és megerősítette ígéretét. Figyeljük meg, hogy Ábrahámnak, ha nem is volt egy nagyon hívő, bátor felesége, mégis megáldotta az Isten, mert erős volt a hitben. Néha megjelenik a kísértés a hívő családokban is, amikor nem érezhető, és nem tapasztalható úgy az áldások özöne, ahogy szeretnénk, akkor a másikat okoljuk hitetlenségért. Lássuk be, hogy ha mi erősek vagyunk a hitben, akkor mások hitetlensége sem lehet akadály Isten ígéreteinek beteljesedésében. Ha pedig valaki gyengébb a hitben, adjon hálát azért a testvéréért, akinek hitére nézve rajta is beteljesedik az ígéret!
Veress Efraim