ÁHÍTAT – 2022. szeptember 28., szerda

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Nehémiás elindítja a hálaadást
Igehely: Neh 12:27-37; Kulcsige: Neh 12:31a „Azután felküldtem Júda vezető embereit a fal tetejére, és felállítottam két nagy, hálaadó énekkart és menetet.”
Jeruzsálem falainak felszentelése egy hálaadó istentisztelet keretében történt. Amit megjegyezhetünk erről az istentiszteletről, hogy nagyszabású volt, mert minden lévitát összegyűjtöttek a hangszereikkel együtt. A hálaadó istentiszteletről nem hiányozhatott egy lévita sem. Istent dicsérni teljes létszámban illett. Miután összegyűltek valamennyien, a papok és a léviták megtisztították magukat és a népet, sőt a falakat és a kapukat is. Nagyon ügyeltek arra, hogy se ember, se más ne legyen tisztátalan. Ezen a hálaadó ünnepen, Isten dicsőítésében mind a szolgálók száma, mind a résztvevők tisztasága (mennyiség és minőség) nagyon fontos volt. Méltó az Isten – aki könyörül népén és beváltja ígéretét – egy ilyen szent ünneplésre, melyből minden szolgáló kivette részét. Igazán szép látvány lehetett, ahogy a két csoportra felosztott énekkar megtisztulva és hálaadó énekeket énekelve vonult a széles várfalon. Van mit tanulnunk ebből a történetből. A legtöbb istentiszteletünkön nem számít hányan vagyunk, csak a szív állapota a fontos, de az ünnepi, hálaadó istentiszteletre igyekezzünk valamennyien! Legyünk minél többen, legyünk szentek, és adjuk az Úrnak a legjobbat!
Veress Efraim

Délutáni elmélkedés

Ráháb hite és bizonyságtétele
Igehely: Józs 2:8-21; Kulcsige: Józs 2:11 „Amikor ezt meghallottuk, megdermedt a szívünk, és még a lélegzete is elállt mindenkinek miattatok. Bizony, a ti Istenetek, az Úr az Isten fenn az égben és lenn a földön!”
Hogy kitől és mikor hallott Ráháb először arról, miként szabadult meg Izráel Egyiptomból és milyen győzelmeket arattak, azt nem tudjuk, de hogy hiteles volt a hírforrás, az biztos és a magyarázat is. Mindennek oka Izráel Istene, aki „Isten fenn az égben és alant a földön”. Ez a híradás és a magyarázat maga volt az Ige, mert megolvasztotta még az istentelenek szívét is. „Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.” (Róm 10:17). Ráháb elhitte, hogy a teremtő Isten áll Izráel mögött. Ezt a hitét pedig meg is vallotta minden félelme ellenére. Ráháb élő hitét szavai és tettei bizonyították. Szó szerint elárulta, megtagadta saját népét és Isten népének oldalára állt. Elrejtette a kémeket, sőt jó tanáccsal is ellátta őket. Majd alázattal kérte őket, hogy legyenek hozzá irgalmassággal a majdani ítélet idején. Ráháb élő hitből fakadó cselekedetének jutalma először egy feltételhez kötött ígéret volt, mely szerint ha egy vörös zsinórt köt ahhoz az ablakhoz, melyen keresztül elbocsátotta a kémeket, akkor egész házanépének az életét megkímélik. Végül beteljesedett az ígéret. Van-e neked élő hited? Megvallod? Engedelmeskedsz? Ha igen, akkor örök életed van!
Veress Efraim