ÁHÍTAT – 2023. április 1., szombat

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Bárcsak hallgatna rám népem!
Igehely: Zsolt 81:1-17; Kulcsige: Zsolt 81:14 „Bárcsak rám hallgatna népem, az én utaimon járna Izráel!”
Lelki életünkben fontos az Istennel találkozásunk, szövetségbe jutásunk, vagyis a személyes nagy történetünk emlékezetben tartása. Ünnepi muzsikálás, éneklés a hitélet könnyű és látványos mozzanata, mezeje. Ez a lélek belső világának takarója is lehet. Akkor igazi a lelki élet, ha abban Isten átveheti a szót, mint e zsoltárban is. Isten emlékeztet szabadítására, az új életünk megéléséhez adott törvényeire, a próbák hitben vizsgáztató, növelő, Istenhez erősen kötő rendeltetésére, és a folyamatos ráfigyelés fontosságára. Jézus olyan követőkben gondolkodik, akik folyton hallják szavát, és nem hallgatnak idegen hangra. Ma sok az idegen hang. A bálványok földön tartanak és szórakoztatnak, Isten pedig a hit küzdő mezejére hív, és a mennyben van a jutalma. Ha hallgatunk Istenre, akkor várhatjuk hittel áldásait és a felmagasztalást.
Túl vagyunk-e már a lelki életünk látványossági, külsőséges fokozatán? Tapasztaltad-e már, hogy a küzdő lelki élet mezején mennyi áldás és élmény érkezik Istentől? Családod látja-e rajtad, hogy az Isten harcait vívod, ami így beíródik az ő lelkükbe, készségeikbe is?
Katona László

Délutáni elmélkedés

Bűnös vezetők ítélete
Igehely: Ez 22:23-31; Kulcsige: Ez 22:27 „Vezérei olyanok, mint a ragadozó farkasok: vért ontanak, embereket pusztítanak el nyereségvágyból.”
Egyházaikat féltő írók írták: Anthony Esolen: „Mit kell tenned, ha ki akarod nyírni a férfiakat az egyházból? Ne beszélj a bűnről! Tégy úgy, hogy mindenki, aki nem Hitler, mennybe jut, mert a természetes kedvesség elég Istennek! Sose sugalld, hogy a hit örök élet vagy örök halál kérdése! Az úrvacsorából csinálj kedélyes uzsonnát! Légy puhány, ne énekeltess hívő harcosságról éneket! Hagyd, hogy a fiatalok táncoljanak a templomban! Részesíts előnyben minden hangszert az orgonával szemben! Bizonytalanítsd el a szolgálni kész fiúkat, ne adj nekik fontos munkát!” Raymond Leo Burke: „Tízezren léptek ki a finn evangélikus egyházból a melegházasságok elismerése miatt. A többi melegházasságot elismerő országban is erősödik az egyház elhagyásának tendenciája” (2014). Czakó Gábor: „A gyűlölet-kor által létrehozott válság, amiben vagyunk, felemészti a társadalom vallási, erkölcsi, kulturális rendjét.” Ezékiel írta, hogy Júdában is hasonló volt az egyház megromlása – a vezetőkkel az élen. Erre Isten mindig ítélettel válaszol.
Mi újság a te gyülekezetedben, családodban? Hogyan tudnál abban a szentség építője, bástyája lenni a bomlasztás helyett? Te, mint pásztor, hűséges hirdetője és megélője vagy Isten szent igéjének?
Katona László