ÁHÍTAT – 2023. április 26., szerda

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Jézus testvéréül fogadja az engedelmeseket
Igehely: Lk 8:19-21; Kulcsige: Lk 8:21 „Ő azonban így válaszolt: Az én anyám és az én testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és megtartják.”
Az emberi kapcsolataink különböző kategóriákba sorolhatók: ismerősök, barátok, rokonok, testvérek. Ha az Úr Jézusra gondolunk, Ő kész volt különböző emberekkel kapcsolatba lépni, de nem lehet mindegyiket minőséginek vagy eredményesnek nevezni, mivel a hozzá való közeledés nem volt őszinte. Igénkben a legközelebbiek: anyja és tesvérei keresték. Látni akarták Őt, talán épp az összetartozás jogán üzentek Neki.
Gondolkozz el, amikor Jézust keresed, vagy Hozzá közeledsz, milyen érveid vannak, amelyekért fogadnia kellene és ezt mondania: „ez az én testvérem”?! Nem az számít, hogy hívő családba születtél vagy jó neveltetésben részesültél! Mindezekért légy hálás, de ne feledd, hogy amit Jézus mondott hallgatóinak, az rád is érvényes: „akik az Isten beszédét hallgatják és megcselekszik” azok az Ő testvérei. Amikor hallgatod vagy olvasod az Isten Igéjét, gondolkodj el azon, hogy mikor, hol és hogyan tudod megélni az üzenetet.
Hallgatsz-e rá és engedelmesen cselekszed az Ő tanácsait?
Elekes József

Délutáni elmélkedés

Az Úr Lelke átformál
Igehely: 1Sám 9:27-10:12; Kulcsige: 1Sám 9:9 „És amikor megfordult, hogy eltávozzék Sámueltől, Isten megváltoztatta a szívét, és beteljesedtek rajta mindezek a jelek azon a napon.”
Isten átformáló munkájában sokszor aprónak, jelentéktelennek látszó eseményeket figyelhetünk meg, mint ebben a történetben is. Mi volt Isten terve Saullal? Az, hogy királlyá tegye, népe élére állítsa, feladatot bízzon rá. Az isteni feladat elvégzéséhez nem volt elég a kimagasló termete, származása, vagyona, emberi alázata. Isten átformáló Lelkére volt szüksége. Ennek módját nem Saul, hanem Isten döntötte el. Saul apjának, Kísnek a szamarai eltűntek, majd Saul elindul egy szolgával azok keresésére. Eljutnak Sámuel prófétához, ahol elkezdődik az átalakulás folyamata: felkenetés és különböző emberekkel való találkozás. Saulnak mindegyikre szüksége volt: a hitének a hírnökökkel való találkozásra, az alázatának az ajándék elfogadására, az új kezdés megtapasztalásához pedig a prófétasereggel való találkozásra.
Ismerősei csodálkoznak rajta, látva benne a változásokat. Így munkálkodott Isten a múltban és Lelke a jelenben is átformál, ha engedelmeskedünk neki.
Ezért figyelj az életedben aprónak tűnő eseményekre is!
Elekes József