ÁHÍTAT – 2023. április 27., csütörtök

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Engedelmesség a családban
Igehely: Kol 3:18-20; Kulcsige: Kol 3:20 „Ti, gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban.”
Isten gondoskodott arról, hogy a Bibliában ne csak a gyülekezeti élet rendjéről és a Neki tetsző életmódról legyen szó, hanem a családról is, hiszen a gyülekezet személyekből, családokból tevődik össze. Ebben az igében Pál apostol személyesen szólítja meg az asszonyokat, férfiakat és a gyermekeket. Az asszonyoktól férjük iránti engedelmességet, a férfiaktól feleségük iránti szeretetet, a gyermekektől pedig a szülők iránti szófogadást kér. Ezek megéléséhez két fontos tényezőre kell odafigyelnünk, ami az igében is ki van emelve: „amiképpen illik az Úrban” és „ez kedves az Úrnak.” Akik igazán Isten gyermekei, azok nem az emberi elvárás miatt, hanem az Isten iránti szeretetből engedelmeskednek.
Gyakorlod-e a mindennapi családi életedben az Isten iránti szeretetből fakadó engedelmességet és szeretetet? „Látják-e már Jézust bennem, Látják-e Őt benned vagy nem?” (HH 194)
Elekes József

Délutáni elmélkedés

Öljétek meg tagjaitokban, ami földi!
Igehely: Kol 3:5-11; Kulcsige: Kol 3:5-6 „Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami földi: a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik Isten.”
Ez az igeszakasz három időszakra tesz utalást: jelen, múlt és jövő. Hogy miért is ez a sorrend? Mert a jelenben dönthetjük el mulandó életünk jövőbeli sorsát. A hívő embert Isten személyes lelki tisztaságra hívta el, arra, hogy elsősorban magával szemben legyen határozott és következetes. „Öljétek meg tehát tagjaitokban …” (5. v.) Nehézségek árán ez majd meghatározza testvéri, embertársi kapcsolatai minőségét is. Miután Isten Lelke megtisztított és átformálta személyes életünket, azután arra kér, hogy embertársaink iránti viselkedésünkben is tisztuljunk meg: „…most azonban vessétek el magatoktól” (8. v.).
Ha önvizsgálatot tartva kudarcok, vereségek jutnak eszedbe, gondold át, hogy kivetettél-e vagy megtagadtál-e mindent az Igében felsorolt dolgokból, és azok helyett felöltözted-e az „új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul” (10. v.)? Erre törekedj, hogy ne az Isten haragja, hanem az Ő szeretetteljes megjutalmazása várjon rád a jövőben!
Elekes József