ÁHÍTAT – 2023. augusztus 11., péntek

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Három ellenálló
Igehely: Dán 3:1-15; Kulcsige: Dán 3:12 „Vannak itt zsidó férfiak, Sadrak, Mésak és Abéd-Negó, akiket Babilon városának az élére állítottál; ezek a férfiak semmibe sem vesznek téged, ó, király, nem tisztelik isteneidet, és nem hódolnak az aranyszobor előtt, amelyet felállíttattál.”
Az előző részben is egy szoborról olvastunk. Annak a szobornak csúfos vége lett, elpusztította egy kő. Az az alkotás csak egy álomban szerepelt, Nabukadneccar viszont egy valósat készíttetett. Ezúttal már nem csak a fej volt aranyból, hanem a szobor minden része. A végeredmény viszont hasonlóan csúfos lett.
A három zsidó fiatal, királyukkal ellentétben, nem felejtették el az álom tanulságát. Tudták, hogy Istenhez kell hűségesnek maradniuk. A mostani szorult helyzet csak átmeneti, az Úr hűsége viszont örök. A király jóindulata, munkahelyük, befolyásuk változhat, Isten azonban változatlan. „Ezt mondja az Úr: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordult szíve! […] De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma.” (Jer 17: 5, 7). Ha nem szeretnénk csalódni, bízzunk mi is Istenben.
Voltál már úgy, hogy azt érezted, Isten nélkül jobban boldogulnál? Miben látszik meg, hogy elsősorban Istenben van a bizodalmad?
Szűcs Frigyes

Délutáni elmélkedés

Szólj, ha nem egyenes úton járok
Igehely: Gal 2:11-14; Kulcsige: Gal 2:14 »De amikor láttam, hogy nem az evangélium igazságának megfelelő egyenes úton járnak, mindnyájuk előtt ezt mondtam Kéfásnak: „Ha te zsidó létedre pogány módra és nem zsidó módra élsz, hogyan kényszerítheted a pogányokat, hogy zsidó szokás szerint éljenek?”«
Az apostolok életéből nem csak a szép epizódok lettek feljegyezve. Itt Pál egy olyan esetet oszt meg a galatai testvérekkel, amikor Péter vétkezett és szüksége volt Pál feddésére. Hogy lehet, hogy a kellemetlen üzenet célba ért, és nem lett belőle veszekedés? Úgy, hogy mindkét apostol számára mindennél fontosabb volt az evangélium megélése. Pál nem tartott előadást a pogányok befogadásáról vagy a törvény szerepéről. Nem ecsetelte, hogy hogyan, mikor, kivel és mennyit kell enni. Inkább szeretetteljesen rámutatott, hogy Péter viselkedése ellentmond a Jézus áldozatáról szóló jóhírnek. Péter felhozhatta volna védelmére a tapasztalatát, a Jézussal töltött éveket, vagy a tekintélyét. Azonban megtanulta Megváltójától, hogy mit jelent alázatosnak lenni.
Szólj, ha nem egyenes úton járok! Adjon Isten szívünkbe szeretetet, hogy a feddésünk célba érhessen! Adjon Isten szívünkbe alázatot, hogy engedelmeskedjünk, mikor minket feddnek meg szeretetteljesen.
Szűcs Frigyes