ÁHÍTAT – 2023. augusztus 14., hétfő

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Dániel átadta az ítélet üzenetét
Igehely: Dán 4:16-24; Kulcsige: Dán 4:21 „Annak ez a magyarázata, ó, király: Utolér téged a Felséges ítélete, uram, királyom!”
Amit az ember nem érthet önmagától, azt a Szentlélek kijelenti. Ezt tette az Úr Dániellel is. Ma az emberek kigúnyolják, mellőzik a Bibliát, mert nem hisznek. Van, aki azt gondolja, hogy ő rendben van Istennel, de életében nem történt meg sohasem az újjászületés (Jn 3:3). Az ilyet nevezi a Biblia érzéki embernek: „Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti” (Károli, 1Kor 2:14). Nem értheti, ezért nem veszi komolyan, bolondságnak gondolja. „A lelki ember azonban mindent megítél.” Ezért volt képes Dániel megjelenteni Isten üzenetét, mert ő Lélek szerint járt.
Az érzéki emberek nem érthetik Isten igéjét, sem a rájuk váró ítéletet! De Isten ránk bízta a békéltetés szolgálatát. A mi feladatunk, hogy mondjuk el Isten üzenetét a ránk bízottaknak! Fel kell hívnunk az emberek figyelmét a közelgő veszélyre. Ne szégyelljük, ne legyünk kényelmesek, ne féljünk, hogy hogyan reagálnak majd.
Ha Dániel a földi tekintélyre összpontosított volna, lett volna oka félni. De ő kész volt egyedül Istenben bízni, Lélek szerint járni. Ez a mi számunkra is az egyetlen lehetőség a parancsunk teljesítéséhez: inkább a Lélek késztetésére hallgatni, mintsem a testre (Gal 5:16).
Oláh Gedeon

Délutáni elmélkedés

Izsák szerette Rebekát
Igehely: 1Móz 24:50-67; Kulcsige: 1Móz 24:67 „Izsák ekkor bevezette Rebekát anyjának, Sárának a sátrába, és feleségül vette Rebekát. Izsák megszerette őt, és megvigasztalódott anyja halála után.”
Isten akarja adni a társat az ember mellé, hisz társra vágyó embereknek teremtett. Persze van kivétel, Pál is egyedülálló volt. Istennek vele különleges terve volt. Ami viszont nagyon fontos, hogy Isten mutassa meg ezt.
Így gondolkozott Ábrahám is, aki Istentől kérte fiának, Izsáknak feleséget (1Móz 24:1-7). Ábrahám szolgájának is Isten akarata volt az első. Isten megmutatta akaratát hamar. Izsák ez idő alatt hit által várakozott, teljesen megbízott Urában. Ennek eredménye, hogy békessége lesz, megvigasztalódik, és azonnal megszereti Rebekát. Sosem fog csalódni az, aki Isten akaratából, és nem a saját szeme és érzése szerint keres segítőtársat. Mai felborult világunkban fordítva van. Sokan keresik a szerintük legideálisabb társat az érzésekre, érdekekre alapozva, csak azután fordulnak az Úrhoz. Meggyőződésem szerint a helyes sorrend: Kérni, keresni és elfogadni azt, akit Isten megmutat sok imádság után, és kirendel, majd ezt követően udvarolni (egymásnak) egy egész életen át! Ekkor lesz jó alapokra építve a házasság, állandóvá a szeretet (1Kor13:4-8a).
Kérd, keresd Isten akaratát az életed minden területén, és nem fogsz csalódni!
Oláh Gedeon