ÁHÍTAT – 2023. augusztus 15., kedd

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

A valós megtérést tükröző elismerő nyilatkozat
Igehely: Dán 4:25-34; Kulcsige: Dán 4:32 „A föld minden lakóját semminek tekinti, tetszése szerint bánik az ég seregével és a föld lakóival. Senki sem foghatja le a kezét, és senki sem mondhatja neki: Mit csinálsz?”
Nebukadneccar Istent semmibe vevő ember, mindent magának tulajdonít. Csakúgy, mint a ma embere. De ha valami nem sikerül, akkor Istent hibáztatja. Talán a hívő emberek is?
Dániel elmondta Isten ítéletét, de a megoldást is. A király nem vette komolyan, hiszen egy év múlva bekövetkezett az ítélet. Örvendetes, hogy később belátta bűnösségét Isten előtt, összetört szívvel jött az élő Isten elé bűnbocsánatért. Világos bizonyítéka, hogy Isten megbocsátott neki, hogy visszahelyezte trónjára. Jó látni, hogy már nem magát fényezi, hanem Istent dicsőti. Micsoda változás!
Fontos a mi bizonyságtételünk is: ha hallgatunk az is bizonyságtétel, ha beszélünk az is! A földi életünk egy nagy „szószék”, a szabadítást kell tolmácsolni. Meg kell tudják az emberek, mi Isten üzenete. Nem késlekedik az Úr az ítélettel, és nem is marad el (2Pét 3:9). Dicsőíti-e nemcsak szavam, énekem, hanem az életem is Krisztust?
Engedd, hogy győzzön büszkeségeden, és indítson alázatra Istened, hogy áldásában, Isten békességében részesülhess!
Oláh Gedeon

Délutáni elmélkedés

Egymáséi vagyunk!
Igehely: Énekek Éneke 7:7-14; Kulcsige: Énekek Éneke 7:11 (7:10) „Én szerelmesemé vagyok, és ő is utánam vágyódik.”
Isten úgy alkotott minket, hogy vonzódjuk társunkhoz, akit tőle kaptunk! Ő egy életre szóló kapcsolatot tervezett, amelyben a férj és feleség egymás igazi társai a jóban, rosszban, a kellemesben és a fájdalomban is!
Ha a házastársak úgy gondolnak egymásra, amint azt itt látjuk igénkben, az teljesen rendben van, az nem bűnös kívánság, hiszen Istentől van. A probléma ott van, amikor a házasság előtti szexuális vágyak felülkerekednek az emberben. Az ördög mindent megtesz, hogy ezt elősegítse. Óriási veszélye van a házasság előtt testi kapcsolatnak, mert az egész életre kihat. Ha nincs őszinte bűnbánat, bűnvallás, szabadulás, az megmérgezheti a házasságot. Ezért figyelmeztet az ige az önzetlen szeretetre. Isten azt szeretné, ha olyan kapcsolat lenne férj és feleség között, mint Krisztus és az egyház között van (Ef 5:27-28). Önzetlen, örökké tartó szeretetkapcsolat.
Segítsen az Úr, hogy kitartóak, hűségesek legyünk egymáshoz Isten segítségével, igéje megtartása által (Zsolt 119:9), hogy kizárólag egymáséi legyünk, nemcsak külsőleg, hanem lelkiekben is összefonódva az Úr által!
Oláh Gedeon