ÁHÍTAT – 2023. augusztus 19., szombat

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Dániel feddhetetlen maradt
Igehely: Dán 6:16-29; Kulcsige: Dán 6:23 „Az én Istenem elküldte angyalát, és az bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem. Mert ő ártatlannak talált engem, és téged sem bántottalak meg, ó, király, semmivel.”
Dánielt bevádolják irigy társai a király előtt. A királyt kötötte a médek és perzsák törvényének a megváltoztathatatlansága, ezért Dánielt a kiéheztetett oroszlánok közé kellett vettetnie. Érdekes látni, ahogy bátorítja az általa elítéltet: „A te Istened, akit állhatatosan tisztelsz, szabadítson meg téged!” Egész éjjel kerülte őt az álom. Reggel még szürkületkor a veremhez megy, és meglátja, hogy Isten megszabadította Dánielt. A király Dánielt kiemeli a veremből, a vádlókat halálra ítéli.
Az igazság napfényre jön. Dániel alázatos teherviselése is. Tudja, hogy tervszerű bosszú áldozata, mégsem tiltakozik, nem védekezik, hanem hagyja az igazságosan ítélőre (1Pt 2:23). Ennek eredménye az óriási bizonyságtétel, ami arra készteti a királyt, hogy tudassa az egész föld lakosságával, hogy a Dániel Istene a mindenható Isten (Dán 6:25-27).
Hadd bátorítson ez minket a próbák vagy nehézségek közepette! Még ha igaztalan vádak miatt kell is szenvednünk, „hagyjuk az igazságosan ítélőre”, aki, ha meg is engedi a nehéz szakaszokat az életünkben, végül mindig megdicsőíti magát!
Oláh Gedeon

Délutáni elmélkedés

Előbb feleségül vette
Igehely: Ruth 4:1-6; Kulcsige: Ruth 4:13 „Így vette el Bóáz Ruthot, és az a felesége lett. Bement az asszonyhoz, és az Úr megadta neki, hogy teherbe essen, és fiút szült.”
Csodálatos látni azt, ahogy Boáz és Ruth életében Isten vezetése megnyilvánul. Mindketten a tisztaságra törekedve keresték Isten akaratát az akkori kultúrának megfelelően. Ruth elhagyta móábi vallását, és az Úr népéhez csatlakozott. Bárcsak sok ilyen Ruth lenne ma is, aki megtér, és csatlakozik a hívők táborához! A mi élő kapcsolatunk az Úrral tegye vonzóvá az igaz Isten imádatát az elveszett emberek részére!
Boáz istenfélő ember volt, eleget tett a jogi követelményeknek (örökösödési szabályok), csak ezután vette feleségül Ruthot. Csodálatos látni Isten kezét, ahogy intézte az eseményeket, hogy ez a házasság létrejöhessen. Amikor ma is, egyedülállók, hűségesen végzik a mindennapi feladatukat, a szerető Atya dolgozik a színfalak mögött, hogy kirendelje a megfelelő társat, megfelelő időben. Az Úr bölcsebb nálunk. Ha nem figyelünk az Úrra, azzal késleltetjük az Ő tökéletes akaratát az életünkre. Ruth és Boáz nem tette, csak követték a fentről jövő utasításokat. Egy boldog és áldott házasság lett e frigyből, az Úr Jézus Krisztus elődeivé lettek. Nagy bátorítás az, hogy aki Isten akaratát követve házasodik, annak gyümölcsöző és áldott házassága lesz.
Oláh Gedeon