ÁHÍTAT – 2023. augusztus 18., péntek

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Isten ügyét ürügynek használni
Igehely: Dán 6:2-15; Kulcsige: Dán 6:6 „Akkor azt mondták ezek az emberek: Nem találunk semmiféle ürügyet, hogy bevádolhassuk ezt a Dánielt, hacsak Istenének a törvényével kapcsolatban nem találunk ellene valamit.”
Isten csodálatos gondoskodása, hogy kezünkben lehet az általa ihletett teljes Írás (2Tim 3:16-17). De rosszul is lehet használni Isten igéjét. Tipikus példa, amikor az alkohol használatára mentséget találnak a Timóteusnak szánt tanács alapján (1Tim 5:23). Nagyon veszélyes kiforgatni Isten szavát, vagy azt fegyverül használni.
Dárius alakít kormányt Babilonban. 120 kormányzót, ezek fölé 3 főkormányzót állított, ezek egyike Dániel lett. A többi kormányzó okot keresett, hogy vádat emelhessenek Dániel ellen, mert irigykedtek rá, de semmit sem találtak. Kérik a királyt, hogy hozzon törvényt: senki sem imádkozhat máshoz, csakis a királyhoz. Tudták, hogy Dániel napjában háromszor kiált az élő Istenhez! De Dániel ugyanúgy folytatta az imádkozást, ezért be is vádolták a király előtt!
Nagyon fontos érteni Isten üzenetének valódi célját, amikor elmélkedünk rajta. Isten azért adta igéjét, hogy ahhoz igazodjunk, megértve azt, aszerint éljünk. Nem helyes fordítva: a saját életformánkhoz, elgondolásunkhoz keresni igeverseket, igazolva, amit tenni akarunk.
Bátran hagyatkozz, ragaszkodj Isten Igéjéhez, engedd, hogy a Szentlélek megvilágosítsa azt neked, és azután az határozza meg tetteidet!
Oláh Gedeon

Délutáni elmélkedés

Örülj ifjúkorodban elvett feleségednek!
Igehely: Péld 5:15-23; Kulcsige: Péld 5:18 „Legyen forrásod áldott, és örülj ifjúkorodban elvett feleségednek.”
Isten terve a még ifjúkorban megkötött házasság. Természetesen az idős korban történő házasság is kedves Isten előtt, de mindennek rendelt ideje van az Úrtól. A házasság egyik célja a „nem jó az embernek egyedül” után, hogy a házasságban örvendezzen az ember a hozzáillő, Isten által szerzett segítőtárs oldalán.
De fontos itt kiemelni, hogy mit hangsúlyoz ki az ige. A fő hangsúly a kizárólagosságon, a végleges elkötelezettségen van. Hogyan maradhat meg valaki egy életen át társa mellett? Ez szinte elképzelhetetlen a világ számára. De azoknak nem, akik Istentől kértük és kaptuk társunkat. Isten a harmadik a kapcsolatunkban. Mert tőle kaptunk feleséget, férjet, soha nem akarunk másra nézni, más után vágyakozni. Mivel ez ennyire fontos az Úr számára, nem engedhetjük, hogy az elferdült világ, amiben élünk, hatással legyen ránk. A Biblia tanításának követése segít a szoros házassági kötelék megtartásában.
Bár a világ gyorsan változik, mi ragaszkodjunk a Biblia alapelveihez! Éljünk úgy, ahogy az Úr meghagyta nekünk a mintát, kövessük tanácsait életünk minden területén! Akkor még idősebb korban is tud a hívő ember örülni az ifjúkorban elvett feleségének.
Oláh Gedeon