ÁHÍTAT – 2023. augusztus 21., hétfő

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Isten az ő népének adja a királyságot
Igehely: Dán 7:15-28; Kulcsige: Dán 7:17 „Ez a négy hatalmas vadállat négy királyságot jelent, amelyek létrejönnek a földön.”
De jó, hogy Dániel megdöbbenését és rémületét nem közömbös érdektelenség követte! Még látomás közben további felvilágosítást kért, hogy több információhoz jusson a negyedik vadállatról. Aztán, amikor látomásának vége lett, és magához tért, nem azt mondta, hogy ezt jó lesz minél hamarabb elfelejteni, hanem észben tartotta és leírta.
A negyedik birodalom korában, ami megelőzi a Felséges szentjeinek uralmát az ég alatt, Dániel borzalmas képsorokat lát. A „kérkedő (nagyokat mondó) száj” ismét hallható. Az öntelt vezér (Antikrisztus) a Felséges ellen mondott káromlástól sem riad vissza. Hadat indít a szentek ellen, és eltökélt szándéka, hogy megváltoztassa az örök rendet, de még Isten törvényét is. Meghatározott időre a szentek fölött is hatalmat kap. Hasonló leírást ad Pál apostol is a „kárhozat fiaról” (2Thessz 2:3-8), akinek szellemisége titokban (burkoltan) már az ő idejében jelen volt, de később nyilvános lesz. Minden arra mutat, hogy mi már közel értünk ehhez az időhöz.
Készenlétre, józanságra és az Istenhit megerősítésére van most szüksége Isten gyülekezetének. Nehéz idők jönnek, de a győzelem nekünk lett ígérve. Dicsőség ezért Istennek!
Boros Róbert

Délutáni elmélkedés

Az Úr férj az ő népe számára
Igehely: Jer 3:1-14a; Kulcsige: Jer 3:14a „Térjetek meg, elpártolt fiaim – így szól az Úr –, mert én vagyok a ti Uratok!”
Két fő oka lehet annak, hogy az emberek úgy gondolják, nincs szükségük Istenre, még kevésbé az igéjére házassági tanácsadóként. Az egyik, mert szabadnak tartják magukat, hiszik, hogy az életükkel azt tehetnek, ami tetszik nekik. A másik ok, hogy valamiért úgy gondolja az ember, Isten állandóan korlátozza őt, és parancsaival lépten-nyomon csak hátráltatja, sőt meglopja. Tényleg ilyen lenne a Biblia Istene, az egyetlen élő, önmagát kijelentő, Jézusban testet öltő Szeretet? Figyelj csak, mit mond erről a Biblia: „tartsd meg az Úr parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket ma parancsolok neked a te javadra” (5Móz 10:13). Isten minden igéje az ember számára áldást és jót hoz. Hiszed-e?
Az előző fejezetben (Jer 2) hétszer van utalás arra, hogy a nép elhagyta Istent, mert idegen istenekkel lépett kapcsolatba, amit az Ige szellemi paráznaságnak nevez. Az Úr mégis visszavárja népét, mert férje annak (14. v.). Az Ő szemében ezen semmi sem változtathat, mert örök hűséget ígért neki.
Isten elköltelezett férj. Neked is ilyen férjnek (feleségnek) kell lenned! Amíg a hűség és őszinte megtérés meg tudja menteni a házasságot, a válás nem lehet opció.
Boros Róbert