ÁHÍTAT – 2023. augusztus 24., csütörtök

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Éltető folyó Isten templomából
Igehely: Ez 47:1-12; Kulcsige: Ez 47:9 „Pedig megéred mindkettőt hirtelen, egyetlen napon: rád nehezedik teljes súllyal a gyermektelenség és az özvegység, hiába a sok varázslás, a nagy hatású varázsige!”
Az elmúlt napokban olvasott mennyei látvány után most ismét egy különleges prófétikus képpel van dolgunk. De mit is lát Ezékiel? Látja a templomot, melynek küszöbétől víz fakad. Aztán egyre mélyebb lett a patak vize, míg végül bele nem ömlött a Holt-tengerbe. Az pedig azonnal meggyógyult sósságától, s ismét életre alkalmas terület lett. Isten természetfeletti módon fogja gondját viselni népének a földi békekorszak idején. A fák levele orvosságként, a gyümölcsük pedig eledelként szolgál majd.
De mit jelent most nekünk ez a bámulatos kép? Ahova Isten (vize) eljut, ott élet és szellemi megújulás támad. Ez a víz nem a külső szennyet mossa le rólunk, hanem önző szívünk salakjától tisztít meg, hogy „hullaszagú bűzünktől” megszabadulva Istenre szomjas lélekkel éljünk. Jézus is ezt az éltető vizet adta a samáriai asszonynak, mint egyetlen reményt a gyógyulására (Jn 4:13-14).
Nekünk is felkínálja Isten a tisztulás és gyógyulás vizét. Vajon nincs-e szükségünk rá? Jöjj hát, és vessük bele magunkat a kegyelem folyamába, hogy megtisztulhassunk, aztán pedig hadd törjön fel vízfolyamként szívünkből a Lélek munkálta gyümölcs és szolgálat.
Boros Róbert

Délutáni elmélkedés

Amit Isten egybekötött, ember el ne válassza
Igehely: Mk 10:7-9; Kulcsige: Mk 10:9 „Amit tehát Isten egybekötött, ember el ne válassza!”
Kedves fiatal, azt tanácsolom neked, hogy imádkozd meg komolyan, és gondold át kétszer a döntésed, mielőtt megkérnéd a szerelmed kezét, vagy igent mondanál neki. Ugyanis a házasság az élet második legfontosabb döntése a megtérés után. Isten előtt szent a házasság, Ő komolyan gondolja, és szövetségként beszél róla. Ha Isten gyermeke vagy, neked sem lesz erről más véleményed. Nem fog ott szóba jönni a válás, ahol megértették és követik az Isten által ajánlott mintát a házasságban. Ezért két képpel fejezi ki Jézus a házasság szövetségét: (1.) Amit Isten egybekötött, és (2.) ők többé már nem két test, hanem egy. Szétválaszthatja az ember mégis azt, amit Isten összekötött, és az egyből valahogy kettőt csinálhat mégis? Igen, ha ezt akarja. De milyen áron, és milyen következményekkel? Vajon nem lenne mégis jobb és áldásosabb követni az eredeti tervet, és megbocsátani, tovább szeretni? Előttem egyértelmű a válasz.
Ha jól indul a házasságunk, és utána sem hagyjuk abba a tanulást és a változásra való hajlandóságot (a naponkénti megtérést), nem tudom, mi indokolhatná még a válást?
Boros Róbert