ÁHÍTAT – 2023. augusztus 25., péntek

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Élet az élettelen pusztaságban
Igehely: Ézs 35:1-10; Kulcsige: Ézs 35:6b, 9a „Mert víz fakad a pusztában, és a kietlen tájon patakok. Nem lesz ott oroszlán, nem járnak rajta ragadozók.”
Ez a rész örömre felhívással kezdődik, és boldog ujjongással végződik. Hogy miért? Mert tele van reménytkeltő képüzenetekkel. Ha együtt olvasnánk el az előző fejezettel – ami az Úr harcos oldalát mutatja be, úgy még inkább értékelni tudnánk Isten megtérő és megszentelt úton haladó, Sionba vonuló népének szabadítását. Látnunk kell tehát, hogy az Istent szeretők és bűneiket gyűlölők, valamint az Istent megvetők és bűneiket kedvelők között nagy különbség van. De amíg az első csoporthoz tartozókért a harcos Úr szabadítóként jön, és bosszút áll értük (4. v.), addig a második csoporthoz tartozókhoz haraggal és ítélettel érkezik, és bosszút áll rajtuk. Barátom, nem mindegy, hogy kié vagy, és hova tartozol! Ez komoly dolog, mert örök sorsunk függ ettől.
A hívők szabadítására siető Úr érkezése olyan kívánatos, mint a Negev-sivatagban fakadó víz a hosszú nyári hőség után. Volt részem látni Júdea kopár pusztáját, le egészen a Holt-tengerig. Aki tudja, milyen sivár ott az élet, az fogja értékelni az életet jelentő esővizet.
Soha ne a szükségre koncentrálj, hanem a Gondviselőre, de ha mégis szükségbe kerülsz, tereljen az a kifogyhatatlan forráshoz, ahol megelégedhetsz.
Boros Róbert

Délutáni elmélkedés

A hűtlenségből van gyógyulás
Igehely: Hós 14:2-10; Kulcsige: Hós 14:5 „Kigyógyítom őket a hűtlenségből, szívből szeretni fogom őket, mert elfordult róluk haragom.”
Az Ószövetség a bálványimádást szellemi paráznaságnak nevezi. Ennek az a magyarázata, hogy az élő Isten helyett, vagy inkább mellett, idegen isteneket is imádtak. Ez a magatartás olyan, mint a házasságtörés, amikor a házastárs mellett mással is viszonyt folytat valaki. Isten, mint népének férje és szövetséges társa, joggal tiltja meg a második parancsolatban (2Móz 20:5) az idegen istenek imádását. Azzal indokolja meg a tiltást, hogy Ő féltőn szerető Férj, mert népe szeretete kizárólagosan az övé. Hóseás története, aki elveszi a parázna Gómert, majd a nő házasságtörése után újrakezdi vele az életet (3:1), Isten végleteket feszítő kegyelmét és féltőn szerető hűségét hirdeti. Egyszerre érthetetlen és magával ragadó is.
Jézus szerint a válás csak házasságtörés (paráznaság) esetén megengedett, de nem feltétlenül szükséges (Mt 19:9). A házasságot még mindig meg lehet menteni. Hogyan? Ha van igaz bűnbánat, megtérés, akkor lesz gyógyulás és tisztulás is. Ha a hűtlen nép (házastárs) megtér bűnéből (2.v.), Isten (a másik társ) visszafogadja, és megbocsát, mert szívből szereti (5.v.). Ez az igei minta.
Boros Róbert