ÁHÍTAT – 2023. augusztus 30., szerda

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Dániel forró könyörgése
Igehely: Dán 9:15-27; Kulcsige: Dán 9:18a „Istenem, fordítsd felém füledet, és hallgass meg!”
Dániel egyre buzgóbban könyörög. Imájában nemcsak a bűnbánat, hanem a hit is igen jelentős. Isten szövetségére, népéért végbevitt kegyelmes tetteire tekint, és az Ő hűségéből meríti érveit. Példaértékű, hogy nem gőgös fölénnyel tekint népére, hanem alázatosan vallja, hogy annak bűnei az ő bűnei is. Az ároni áldás értelmében kéri, hogy Isten jelenlétének melege és fénye, mint felkelő nap, sugározza be a szent helyet. „Világosítsd meg a Te orcádat, hogy megszabaduljunk!” (Zsolt 80:3,7,19. v.ö. 4Móz 6:24-26). Ahol az Ő fénye megjelenik, eltűnnek a szomorúság és nyomorúság fellegei. Meglepetésére azt a feleletet kapja, hogy Jeruzsálem fogsá­ga nemcsak hetven évig, hanem hetven évhétig fog tartani. Ez emberileg elérhetetlen és beláthatatlan idő. Kézzelfogható válaszként viszont a hazatérési rendeletet akkor adta ki Círus uralkodó. De az igazán üdvös válasz Dániel imádságára a Megváltó Krisztus és az Ő váltságáldozata. Erre mutat a jövendölés (24–27.v.). Ez az egyetlen reménység ma is, úgy zsidóknak, mint bárkinek.
Ismerd fel te is a Könyvből te meglátogatásod idejét!
Borzási Sandor

Délutáni elmélkedés

Krisztus tiszta szüzei
Igehely: 2Kor 11:1-3; Kulcsige: 2Kor 11:2 „Mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket: mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket Krisztus elé.”
A gyülekezet Krisztus menyasszonya, s most e földön a jegyesség idejét éli. Az Úr előrement, hogy helyet, lakást készítsen. Megígérte, hogy magához vesz bennünket, hogy teljes beteljesülésben mindenkor az Úrral legyünk. De addig szűzies tisztasággal egész figyelmünket arra az „egy férfiúra” összpontosítsuk, akinek eljegyeztettünk! A Sátán ma is azon van, hogy valamiképpen elcsábítson, hogy gondolataink eltántorodjanak a Krisztus iránti egyenességtől és hűségtől. Ezért vigyázzunk és imádkozzunk! Ragaszkodjunk a hithez, mely egyszer adatott a szenteknek: a tiszta evangéliumhoz, az Úr Jézus Krisztushoz, amint az Ige Őt elénk tárja: Ő az Isten Báránya, benne van a mi váltságunk. Nincsen senki másban üdvösség. Ő az Út, az Igazság és az Élet. Rá kell figyelnünk, hogy el ne sodortassunk.
„Egy az óhajom, Uram, Jézusom, Hogy hűnek találj a nagy napon, s ne sújtson örök halál. A szívem Tiéd, Csak éretted ég! A frigykötés szent, Hisz éreztem békecsókod már itt lent. Azt is óhajtom, Uram, Jézusom, Hogy szilárd legyek; Mit Igéd mond nékem, mindent úgy tegyek!” (HH 152.)
Borzási Sandor