ÁHÍTAT – 2023. augusztus 4., péntek

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Pál és az efézusi ördögűzők
Igehely: ApCsel 19:8-20; Kulcsige: ApCsel 19:12 „Úgyhogy még levetett kendőit vagy kötényeit is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, a gonosz lelkek pedig kimentek belőlük.”
Efézus Kis-Ázsia egyik legfontosabb központja volt. Gazdasági és politikai jelentőségén túl a vallási sokszínűség városa is volt. Pál apostol Efézusban szembesült a többistenhívő vallások képviselőivel, akik különösen Artemisz (Diána) istennőt imádták. Hogy a város lakói elfogadják az evangéliumot, a Pál által hirdetett igét csodák kísérték. Ezek által nyilvánvalóvá vált, hogy Krisztus nagyobb és hatalmasabb Artemisznél. Isten hatalommal ruházta fel Pál apostolt, annak érdekében, hogy Efézus lakói a keresztyén egyistenhitre térjenek (12. v.). Bár egy csapattal együtt dolgozott, csak Pál volt az, aki által az Úr csodákat tett. A történet szépsége, hogy a többiek mégsem irigykedtek rá, hanem hűségesen szolgálták Krisztust, még akkor is, ha az Úr nem adta nekik azt az ajándékot, amit Pálnak. Pál missziós csapatával ellentétben Szkéva főpap fiai összefogtak, hogy Jézus nevében mindannyian csodákat tegyenek, anélkül, hogy ismernék az Urat.
Adjunk hálát Istennek az evangélium hirdetése folyamatos győzelméért. Imádkozzunk, hogy az Úr továbbra is erősítse munkáját hatalmának megnyilvánulásával. Könyörögjünk azoknak az üdvösségéért, akik napjainkban hallják az evangéliumot. 
Petrică Crețu

Délutáni elmélkedés

A pártütő végzete
Igehely: 4Móz 16:1-5; 16-33; Kulcsige: 4Móz 16:31-33 „Alig mondta ki Mózes ezeket a szavakat, meghasadt alattuk a föld. Megnyitotta száját a föld, és elnyelte őket házuk népével együtt, meg Kórah összes emberét mindenükkel, amijük csak volt. Elevenen szálltak le a holtak hazájába mindenükkel együtt, és betemette őket a föld. Így vesztek ki a gyülekezetből.”
Az egyik legnagyobb kísértés, amellyel a gonosz megtéveszti Isten gyermekeit, a papság fogalmának félreértése. Az Ószövetségben a Sátán így kísértette meg Korahot, Dátánt és Abírámot. Fellázadtak Mózes és Áron ellen azzal az ürüggyel, hogy ők is a szövetség népéhez, a papok nemzetségéhez tartoznak (2Móz 19:5), a szabad emberek nemzetéhez, ahol az egész közösség szent (4Móz 16:3). Abba a kísértésbe estek, hogy ha ők szentek, akkor bármilyen módon szolgálhatnak Isten előtt. Bár tanúi voltak Lévi családja kiválasztásának a kijelentés sátránál való szolgálatra, azt gondolták, hogy joguk van ugyanúgy szolgálni, mint Áron főpap. Hozzáállásukkal lázadást szítottak Izráel népe között. Isten másnap igazságot szolgáltatott, amikor a föld meghasadt, és élve elnyelte őket, kétszázötven embert pedig az Úrtól jövő tűz emésztett meg.
Amint erre a tragédiára figyelünk, imádkozzunk útmutatásért, hogy Istent az általa megszabott módon szolgálhassuk. Könyörögjünk azoknak a helyreállásáért, akik elégedetlenek és irigyek azokra, akik nagyobb felelősséggel járó tisztségben szolgálják az Urat. Imádkozzunk, hogy az Úr őrizzen meg bennünket a lázadás bűnétől.
Petrică Crețu