ÁHÍTAT – 2023. augusztus 5., szombat

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Pál apostol Málta szigetén
Igehely: ApCsel 28:1-10; Kulcsige: ApCsel 28:9 „Miután ez megtörtént, a többi beteg szigetlakó is odament hozzá, és ő meggyógyította őket.”
Miután az Úr megszabadította Pált és a vele hajózókat a Földközi-tengeren tomboló vihartól, tekintélyt adott az apostolnak Málta szigetének vezetői előtt, hogy előkészítse a római utazását. Ez két csoda által történt. Az elsőben Pálra nem volt hatással az őt megmaró kígyó mérge, a másodikban az apostol imájára Publiusz apja meggyógyult.
A csoda hitelességének megállapításához három feltételnek kell teljesülnie. Először: a csodának azonnal kell bekövetkeznie. A Bibliában bemutatott gyógyulások nem hosszú ideig tartó folyamatok voltak, hanem egy pillanat alatt történtek. Másodszor: megmagyarázhatatlan kell legyen: senki se tudja megmagyarázni, hogyan történt. Harmadszor: a csoda ellenőrizhető kell legyen. Publiusz apját elhagyták a lázrohamok, és ezt igazolták azok, akik látták őt, amikor beteg volt, és akkor is, miután az apostol rátette a kezét.
Adjunk hálát az Úrnak a jelekért és bizonyságokért, amelyeket arra használ, hogy bemutassa dicsőségét, mint egyedüli Istenét. Imádkozzunk, hogy az Úr ruházza fel szolgáit kegyelmének jeleivel, akarata szerint. Könyörögjünk azokért, akik testileg vagy lelkileg betegek, és akiket csupán az Úr csodálatos beavatkozása menthet meg. 
Petrică Crețu

Délutáni elmélkedés

Fegyelmezés személyválogatás nélkül
Igehely: 1Kir 15:9-15; Kulcsige: 1Kir 15:11-13 „Ászá azt tette, amit helyesnek lát az Úr, ősatyjához, Dávidhoz hasonlóan. Kiűzte a férfiparáznákat az országból, és eltávolíttatta az összes bálványt, amelyet elődei készítettek. Még anyját, Maakát is megfosztotta anyakirálynői méltóságától, mert egy undorító bálványt csináltatott Aséra tiszteletére.”
Ászá az egyik legjelentősebb király volt, aki Jeruzsálemben uralkodott. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr. Elítélte az anyja bűneit is. Úgy is mondhatjuk, hogy Ászá megalkuvás nélkül mindenkitől elvárta a megszentelődést, aki a királyi házhoz tartozott. Anyját, mivel bálványt csináltatott Aséra tiszteletére, megfosztotta anyakirálynői méltóságától, a bálványt pedig elégették. A megtisztulás a saját házanépével kezdődött. Ászá így olyan emberré lett, aki valódi szellemi reformot vitt véghez Júdában.
Ebből a bibliai történetből megtanulhatjuk, hogy elfogulatlan és Istent tisztelő hozzáállással kell rendelkeznünk. Előfordulhat, hogy a körülöttünk levők néha nem értenek meg minket, vagy más véleményen vannak. Mindez nem számít: legyünk bizonyosak abban, hogy szolgálatunk Isten akarata szerinti, és nem az emberek elképzelése szerint cselekszünk.
Adjunk hálát azokért a vezetőkért, akik vállalják a felelősséget, és részrehajlás nélkül kiállnak a bűn ellen. Imádkozzunk szent bátorságért a megszentelődésért folytatott küzdelemben. Esedezzünk azok helyreállításáért, akik még azt hiszik, hogy lehet két urat szolgálni: járhatnak egyidőben a világosságban és a sötétségben.
Petrică Crețu