ÁHÍTAT – 2023. augusztus 7., hétfő

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Isten ajándéka az előrehaladás
Igehely: Dán 1:9-21; Kulcsige: Dán 1:17 „Isten megadta ennek a négy ifjúnak, hogy előrehaladjanak a tudományban, mindenféle írásban és bölcsességben. Dániel pedig értett a látomások és az álmok magyarázatához is.”
Nem voltak könnyű helyzetben Dánielék, de felismerték, hogy Isten már készíti számukra a kiutat. Egy olyan ajánlattal állnak elő, ami nem csak számukra megoldás, hanem a főudvarmestert sem sodorja veszélybe. Nem bonyolódnak étrendek összehasonlításába, csak próbaidőt kérnek. A megoldást ugyanis nem a szokásrendtől vagy egy diétától várták, hanem az élő Istentől. Nem is kellett csalódniuk! Isten még többet is adott, mint amit kértek: nem csak testük épségére vigyázott, hanem tanulmányaik eredményét is megsokszorozta.
Bármilyen szakaszában is vagyunk életünknek, ne feledjük, hogy Isten kegyelméből jutottunk el eddig. Ez ok a hálára és reményre is! Ha mindeddig velünk volt Istenünk, továbbra is bátran kérhetjük, hogy mutassa meg az előrevezető utat, és adjon előremenetelt is. „Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá!” (Zsolt 90:17)
Könnyen felismered Isten kezének nyomait a sikereidben? Szoktad kérni Isten áldását a munkádra?
Szűcs Frigyes

Délutáni elmélkedés

A gonoszságban nem jó megegyezni
Igehely: ApCsel 5:1-11; Kulcsige: ApCsel 5:11 „Nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet és mindazokat, akik hallották ezeket.”
Nem tudunk sokat Anániás és Szafira házasságáról. Az viszont kiderül a történetből, hogy amit kitervelt a férj, abban a felesége is támogatta. Minden egészséges házasságnak ez az egyik ismérve, hogy a házastársak szövetségesként, segítőtársként tekintenek egymásra. „[…] lesznek egy testté”. (1Móz 2:24) A baj csak az volt, hogy félreértelmezték a segítőtárs jelentését. A bűn elkövetésében is támogatták egymást. Pedig segítőtársnak lenni azt jelenti, hogy a jó cselekvésében támogatjuk egymást – például a bűnnek való ellenállásban és a bűnből való megtérésben.
A családban és a gyülekezetben is egyaránt akkor vagyunk a leghasznosabbak, amikor a jó döntéseket és cselekedeteket támogatjuk. Isten bölcsességére van szükségünk ahhoz, hogy felismerjük, hogyan lehetünk a segítségére testvérünknek, amikor csábítja a bűn. Néha határozott kiállásra, máskor alázatos példamutatásra van szükség. Egy viszont biztos: a bűnnel való közös megalkuvással nem egymás javát szolgáljuk. Kérjük Isten erejét és bölcsességét ahhoz, hogy segítőtársai lehessünk szeretteinknek a keskeny úton való előrehaladásban.
Szűcs Frigyes