ÁHÍTAT – 2023. augusztus 8., kedd

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Ki fejti meg a megfejthetetlent?
Igehely: Dán 2:1-18; Kulcsige: Dán 2:11 „Mert az, amit a király kérdez, igen nehéz. Nincs is más, aki azt el tudná mondani a királynak, csak az istenek, akik nem laknak együtt a testben élőkkel.”
A király tombol, mert a problémájára nem azonnal jön a megoldás. A bölcsek hiába érdeklődnek az álom részleteiről, Nebukadneccar halogatást lát kérdéseikben, márpedig neki most azonnal kell a válasz. Aztán elhangzik a felismerés, hogy egyedül Isten tudja megfejteni a megfejthetetlent. Őt azonban még Babilónia királya sem ugráltathatja kedvére. Érdekes módon, Isten még szolgájának, Dánielnek sem adja meg azonnal a választ – neki is türelmesen várnia kell.
Hívőként tudjuk, hova fordulhatunk válaszokért. Néha Isten viszont úgy dönt, hogy nem azonnal válaszol. Sőt, olyan kérdés is van, amire nem földi életünk folyamán fog válaszolni. Isten kezében viszont még a várakozás időszaka is hasznos tanítási eszköz. A kérdés csak az, hogy mi milyen tanítványoknak bizonyulunk! „Légy csendben és várj az Úrra, valamit mondani akar neked! Légy csendben és várj az Úrra, nyisd meg Előtte most a szívedet!”
Meg tudsz bízni Istenben akkor is, mikor nem érted, hogy mi miért történik? Mire tanít téged az utóbbi időben Isten?
Szűcs Frigyes

Délutáni elmélkedés

A számbeli növekedés új kihívásokat szül
Igehely: ApCsel 6:1-7; Kulcsige: ApCsel 6:2 „Ekkor összehívta a tizenkettő a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik: Nem helyes az, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál.”
A jeruzsálemi gyülekezet olyan ritmusban növekedett, hogy a 12 apostol már nem látta át a közösség életének minden részletét. A gyülekezet egy része kezdte úgy érezni, hogy el van hanyagolva. Az apostolok viszont egy nagyon gyakorlatias megoldással álltak elő: új társakat vontak be a szolgálatba. Olyan hívőket, akik példák voltak a közösségben, felülről való bölcsességük volt, és jól ismerték azokat, akik felé szolgálniuk kellett.
Fontos példát mutattak az apostolok számunkra. Adjon Isten bölcsességet, hogy időben felismerjük, ha a feladatok meghaladták az erőnket vagy bölcsességünket. Legyünk figyelmesek, hogy fel tudjuk ismerni azokat a testvéreket, akiket szolgatársnak rendel mellénk Isten. Végezzük úgy a ránk bízott szolgálatot, hogy más is odaférjen a szent munkához. Sőt, ne csak elférjenek mellettünk. Legyen öröm és áldás velünk együtt szolgálni! „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.” (Mt 9:37b-38)
Szűcs Frigyes