ÁHÍTAT – 2023. február 3., péntek

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

A tanítványok megrostálása
Igehely: Jn 6:60-71; Kulcsige: Jn 6:66 „Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé.”
A minőségnek ára van. És van próbája. Az Úr Jézus szolgálata és megváltási munkája is sok szenvedés árán lett nemcsak nemessé, hanem tökéletessé. Az oktatásban ezt vizsgákkal mérik: mennyi a tudása, menyire hatékonyan tudja alkalmazni a diák a szükséges tananyagot. Néha nagyon nehéz próbatételnek van kitéve ennek érdekében. Olyan is előfordult, hogy inkább abbahagyja a tanuló a tanulmányait. Az élet minden területén látunk hasonló eseteket. Igazán képzetté és felelősségteljessé akkor válunk, ha végig vállaljuk az utat. Jézus a tanítványait erre szeretné nevelni. Nem kényszerrel, hanem saját döntésükre bízva.
„Simon, Simon, íme, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát” (Lk 22:31). Az Úr Jézus nem titkolja el rostálás tényét. A Mester tanítása kemény, élet-halál kérdése. Ha tanítvány vagy, nézz a győztesekre! A kitartó apostolokra, hithősökre! „Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére” (Zsid 12:2). Ne kövesd a visszavonulókat!
Kitől vársz erőt küzdelmeidhez? Kivel akarod folytatni a krisztuskövetést? Kiálts így: „Ki választana el minket Krisztus szeretetétől?” Senki és semmi! Légy kipróbált embere Istennek! Hűséges tanítvány, aki vállalja a próbát!
Bódis László

Délutáni elmélkedés

Gondviselő akarat
Igehely: Mt 10:29-31 „Nem úgy van, hogy két verebet adnak egy fillérért, de egy sem esik le közülük a földre Atyátok tudta nélkül? Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne féljetek tehát: ti sok verébnél értékesebbek vagytok.”
Istenünk nemcsak létrehozta a világmindenséget, de fenntartja és gondozza is azt. Ő a Gondviselő, aki a hatalmas vagy éppen parányi részleteket kezeli és irányítja. Az ember sorsa, a te sorsod is lényegesen fontos neki. Ez a gondviselés elsősorban rád összpontosul. Mindenekelőtt az üdvösségedről, de a testi, evilági szükségleteidről is szeretettel gondoskodik. Akarod látni és csodálni? Menj ki a természet nagy templomába, szemléld magasztos tetteit! Zengd a zsoltárossal: „Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó – mondom –, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá?” (Zsolt 8:4-5). Hajszálunk felépítését, a sejtek, szövetek titokzatos szerkezetét fedezhetjük fel a tudományos lapokban. Ha az ember képes erre, mennyivel fontosabb Őneki, aki számon tartja hajszálaink számát. Egész testünkre odafigyel! Főként az üdvösségünkre.
Mi határozza meg mindennapjaidat? A félelem, az aggodalom? Vagy üdvbizonyosságod, hogy életed el van rejtve a Krisztusban?! Munkádhoz az erőt Ő adja, így megélhetésed nem a gazdaság helyzetétől függ. Nem csak a képességeidtől, hanem gondoskodó akaratától függ. Bízd rá magad teljes hittel és bizalommal!
Bódis László