ÁHÍTAT – 2023. február 4., szombat

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Jézus és testvérei
Igehely: Jn 7:1-9; Kulcsige: Jn 7:5 „Mert a testvérei sem hittek benne.”
Sokat vitatkoznak egyes teológusok, bibliamagyarázók arról, hogy Jézusnak voltak-e vér szerinti testvérei? Igen, az ötödik vers szerint. Lehet előjog, kivételezés a családban a testvérek üdvössége vagy az isteni szolgálat végzése tekintetében? Közvetlen nincs. Mert mindenkinek személyesen kell megtapasztalnia Isten kijelentését, elhívását saját személyére vonatkozóan. Láthatjuk, az Úr Jézus testvérei sem élvezhettek ilyen előjogot! Más családban sem történhet másképpen. Mégis különös gondoskodása Istennek, ha a gyermekek kiskoruktól hallják az evangéliumot otthon, és ismerik a Bibliát gyermekkortól. Sok helyen tapasztaljuk, hogy míg az egyik testvér hitre jut, a másik nem hisz Istenben és az Ő kijelentéseiben. Sajnos, Jézus testvérei sem hittek, és nem is értették Őt. Lehet, te sem érted még a Mester kijelentéseit, tanításait vagy csodáit. Akarsz-e hinni, okoskodás nélkül? Akkor Ő kijelenti számodra önmagát! „Mert aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem és az én anyám” (Mk 3:35).
Jézust gyűlölte a világ! Kész vagy-e szenvedést is vállalni, ha ez az ára a vele való kapcsolatnak? Vállalod Őt nyilvánosan is? Igazodj mindig Isten órájához, idejéhez, és ne világhoz!
Bódis László

Délutáni elmélkedés

A kitartó engedelmesség jutalma
Igehely: Zsid 10:35-39; Kulcsige: Zsid 10:36 „Mert állhatatosságra van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret.”
Az akarat és a bizalom kéz a kézben jár. Jóakarat nélkül nincs igazi bizalom. Ha valaki pozitív akaratát megismerjük, fokozatosan növekszik a bizalmunk iránta. Nagy kérdés lehet két ember közötti bizalom, barátság vagy kapcsolat tartóssága. Egy szép kezdetet, nagyszerű együttműködést el lehet veszíteni, ha nincs kellő hűség és kitartás. Gondoljunk bele, ha a kertész nem gondozza kellő kitartással a veteményt, gyümölcsfát vagy szőlőt. Ha nem várja ki a termés érési idejét. Nemcsak csalódást okoz azoknak, akik várják a termést, de a befektetett munka is kárba vész. Példák özönét sorolhatnánk a sportból, a harcművészetek területéről, hogy mennyire fontos a kitartás és állhatatosság.
Mi szükséges a jutalom eléréséhez? (1) Akarom tenni; (2) Van céltudatos hozzáállásom; (3) Hiszem, hogy sikerülni fog; (4) Keresem Isten tetszését. (5) Bízom az Úr ígéretében; (6) Tudatosan élni (tudod, kinek az embere vagy). Isten nem csak örül az ilyen győzelmes életnek, de meg is jutalmazza a hűséges harcosokat, a kitartókat! Királyunk hamar eljön jutalmával. Készen várod, munkálkodva? Légy a hit embere! „Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam” (Jel 22:12).
Bódis László