ÁHÍTAT – 2023. január 11., szerda

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Beszélgetés Nikodémussal
Igehely: Jn 3:1-12; Kulcsige: Jn 3:3 „Jézus így válaszolt: Bizony, bizony, mondom neked: ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát.”
Jézus beszélgetése Nikodémussal sok tanulságot közvetít. A beszélgetés éjszaka volt. Egy zsidó tanító elismerte, hogy Jézus Istentől jött. A jelek, amiket látott, közelebb vitték hozzá. Éjjel jött, hogy minél kevesebben lássák, és ne legyenek ott Jézus körül mások a beszélgetés ideje alatt. A beszélgetés témája az újjászületés volt. Itt lerombolódott az a tévhit, hogy a származás elegendő ahhoz, hogy Isten országába bemenjen. Az újjászületés fentről való születés. Víztől és Lélektől való születésre van szükség, mert anélkül senki nem mehet be az Isten országába. Származásunknál fogva, családtagjaink révén, pusztán vallásos neveltetésünk révén mi nem tartozhatunk Isten országához, és nem elég csupán víztől születnünk. Szükséges „hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszenteljen” (Ef 5:26), tehát szükség van a Lélektől való születésre is. Bemerítő János azt hirdette, hogy aki utána jön, erősebb nála: „Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket.”
Jézus Krisztus kész velünk is beszélgetni, és elmondani, hogy mi szükséges ahhoz, hogy bemehessünk az Isten országába. Keressük mi is, Nikodémushoz hasonlóan, az ő jelenlétét!
Papp Dezső

Délutáni elmélkedés

A gyógyulást kereső hős
Igehely: 2Kir 5:1-3; Kulcsige: 2Kir 5:3 „Ez így szólt úrnőjéhez: Bárcsak eljutna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná a bélpoklosságából.”
A betegség és a halál nem válogat, még akkor sem, ha valaki nagy tekintélynek örvend. „Naamán, Arám királyának hadseregparancsnoka nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az ÚR Arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett.” Van valami, ami minden előnyt és gazdagságot hiábavalóvá tesz. Egy elrabolt izráeli kislányról olvasunk, aki a beteg hadseregparancsnok feleségének a szolgálóleánya. Elizeushoz, Samária prófétájához irányítja, aki kétség nélkül meg tudja gyógyítani. Csodálatos a kislány segítőkészsége, annak ellenére, hogy erőszakkal vitték el Izráelből. Meglepő, mennyire hiteles a szava ebben a családban, sőt még a szíriai király előtt is, aki levelet ír az Izráel királyának, és nagyon sok ajándékot kínál a gyógyulásért. A kislány hite és bátorsága lett segítségül ennek a leprás hősnek.
Sok lelki leprás van napjainkban is. Legyünk készek Jézushoz vezetni őket, aki meg tudja tisztítani és gyógyítani őket!
Papp Dezső