ÁHÍTAT – 2023. január 13., péntek

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Jézusnak kell növekednie
Igehely: Jn 3:22-30; Kulcsige: Jn 3:30 „Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem.”
Jézus Júdea földjére ment tanítványaival, és ott keresztelt. János tanítványai vitték a hírt, hogy Jézus, aki Jánossal volt a Jordánon túl, keresztel, és mindenki hozzá megy. János tanítványait nagyon felzavarta az, amit hallottak Jézus munkájáról. János valódi meggyőződése volt, amit elmondott a tanítványainak: „Nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el.” János öröme az volt, hogy a vőlegény barátja lehet. A vőlegény barátja sok mindent megszervezett a menyegzőre, és elhozta a menyasszonyt a vőlegényhez. János öröme azzal lett teljes, hogy az emberek Jézushoz közeledtek. Munkájának gyümölcse látható lett: az útkészítés nem volt hiábavaló. Kész volt megalázkodni, alábbszállni azért, hogy Jézust, mint valódi Megváltót ismerjék meg: „neki növekednie kell.” Tovább végezte a munkát mindaddig, amíg börtönbe került. Sokat tanulhatunk Jánostól, aki Jézust naggyá tette, bemutatta a megtérésre hívó prédikációjában, és naggyá tette a bizonyságtételében.
Értesse meg velünk az Úr, hogy neki növekedni kell népe között, nekünk pedig feladatunk bizonyságot tenni nagyságáról a körülöttünk élőknek.
Papp Dezső

Délutáni elmélkedés

Névtelen hősök
Igehely: Zsid 11:33-34 „Ezek hit által országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg.”
A zsidókhoz írt levél 11. fejezete hithősökről számol be. Vannak olyanok is, akik névtelen hősök, akikről nincsen név szerint említés. Az előttünk álló igében meg vannak említve azok a cselekedetek, amik által hősökké váltak. Sokat tanulhatunk azoktól, akik képesek voltak kitartani hitük mellett. A veszélyektől, az oroszlánok vermétől, a tűz erejétől és a kard élétől nem riadtak vissza. Betegséget győztek le, igazságot szolgáltattak, országokat győztek le. Névtelen hősök, de nem mindenki számára ismeretlenek. A zsidókhoz írt levél szerzője is sokkal többeket ismert, mint amennyit felsorolt. Ami ennél is fontosabb, hogy a mennyben ismerik a hithősöket, egyről sem feledkeznek meg. Jól ismerik a nevüket, hiszen be vannak írva az élet könyvébe.
„Légy mindhalálig hű, Mint az Üdvözítő; A szenvedésben is maradj sziklaszilárd hitű! A hős nem lát halált, Fönt nyer fehér ruhát; Megvallja az Atya előtt Krisztus a hű szolgát” (HH 455).
Papp Dezső