ÁHÍTAT – 2023. január 16., hétfő

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Próféta vagy!
Igehely: Jn 4:15-19; Kulcsige: Jn 4:19 „Az asszony így felelt: Uram, látom, hogy próféta vagy.”
Voltál már úgy, hogy valakivel találkoztál és nem tudtad, hogy ki ő valójában? Aztán folytattátok a beszélgetést és még mindig nem láttál bele az életébe. A samáriai asszony előtt először a kút volt, majd egy zsidó embert fedezett fel, mint akadályt a kút körül. Bosszantó lehetett, hogy bele turkál a magánéletébe. Napjainkban ez égbekiáltó bűnnek számít, ha valakinek a kapcsolataira rákérdezünk. Valaki lelkiállapotáról érdeklődni, netalán bűnös útján meginteni, botrányos. Ez olyan, mintha „kést szúrnának beléd”. De milyen kést? Gyötrő fájdalmat okozó fegyvert vagy gyógyító szikét? Nem mindegy. Egyik kárhozatos, a másik üdvös. Ez utóbbit orvos teheti meg. Csak az áldott Orvos intézkedhet. Egy Istentől küldött próféta tehet ilyet, mint amilyen Nátán volt Dávid életében (2Sám 12). Ez az asszony Jézusban felismerte a prófétát. Ha első látásra visszafordult volna, ez a csodálatos felfedezése nem következhetett volna be. Te mennyire engeded őt magadhoz, hogy felfedje problémáidat? Beszélgetsz eleget Jézussal? Jézus képes fizikai és lelki szemeket megnyitni. Kívánom, lásd meg, hogy Ő a próféta, aki belelát parányi, de annál bonyolultabb életedbe!
Bódis László

Délutáni elmélkedés

A találkozás sátra
Igehely: 2Móz 33:7-11; Kulcsige: 2Móz 33:7 „Mózes pedig fogta a sátrat, és a táboron kívül állította fel, messze a tábortól, és a kijelentés sátrának nevezte el. És mindenkinek, aki az Urat kereste, ki kellett mennie a kijelentés sátrához a táboron kívülre.”
Isten kezdettől fogva szeretett az emberrel találkozni. Ezt a meghitt és pótolhatatlan viszonyt szakította meg a bűn Édenben. Ennek ellenére a Teremtő Isten nem adta fel e kapcsolat helyreállítását. Talált mindig egy-egy embert, mint például Ábrahámot, Mózest, Józsuét és másokat. Ószövetségi népe számára rendelt egy kézzel fogható helyet is, tárgyat, amely jelezte a szent találkozás helyét. Azóta ez a kapcsolat Krisztusban kiteljesült, ahogyan a samáriai asszonynak mondta Jézus: „Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk” (Jn 4:24). Az Úr Jézus maga is így közeledett mennyei Atyjához a földön. Ábrahámot barátjának mondja, Mózessel pedig színről-színre beszélt. Szeretnél egy ilyen meghitt baráti beszélgetést az Úrral? Érkezz meg lélekben, mert Ő vár rád! Józsué folyamatosan ott szeretett maradni a sátorban, Isten jelenlétében. Dávidnak az volt az óhaja, hogy lakhasson az Úr házában (Zsolt 27:4). Számodra hol van a legkedvesebb, meghittebb hely, ahol Urad jelenléte betölt? De ne a helyet csodáld, hanem azt, aki betölti a helyet jelenlétével!
Bódis László