ÁHÍTAT – 2023. január 17., kedd

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Zavarba ejtő beszélgetés
Igehely: Jn 4:20-30; Kulcsige: Jn 4:26 „Jézus ezt mondta neki: Én vagyok az, aki veled beszélek.”
Gyermekkorunkból tudjuk már, hogy valakivel beszélgetni nem izgalommentes dolog. Ha vallási téma kerül elő, akkor még izgalmasabbá válik a beszélgetés. Fiatalon sokszor hoztak engem is zavarba az idős bibliázó testvérek vitatkozásai, talán egy kifejezés vagy fordítási különbség kapcsán. A silány vallási ismerettel, kevés bibliaismerettel rendelkezőket nagyon össze lehet zavarni. Néha még rossz szándék is lehet mögötte. Jézusnak nem az a szándéka, hogy összezavarjon, hanem az, hogy a zavaros és hiányos ismereteidből kivezessen. Gyér ismereteid talajáról a megbizonyosodásig Ő tud elvezetni. Ma Isten ezen a történeten keresztül akar bizonyosságot ajándékozni a Messiás valós személyéről. Bár nincs ma köztünk testben, de Szent Lelke, aki akkor ott a kútnál is Krisztusban volt, ma is köztünk van.
Szeretnél ezzel a bizonyossággal tovább indulni a városba, a munkahelyedre vagy a baráti köreidbe? Nem csak te voltál üdvszomjas, mások is vágynak üdvösségre. Mondd el nekik, hogy ki Ő valójában! Lehet, hogy zavarba hozod őket is, de a megbizonyosodás csodáját ők is átélhetik velünk együtt.
Bódis László

Délutáni elmélkedés

Találkozás Isten dicsőségével
Igehely: 2Móz 40:32-35; Kulcsige: 2Móz 40:34 „Ekkor beborította a felhő a kijelentés sátrát, és az Úr dicsősége betöltötte a hajlékot.”
A szolgálat történhet megfontoltan és felelősséggel. Lehet nagyszerűen elkészített a hely, ahova imádkozni járunk. Meglehet, hogy a szolgálattevők igyekeznek, hogy szentségben és tisztaságban lépjenek a szent helyre. Lehet, hogy mindent megértettünk Isten utasításaiból. A kérdés mégis az, hogy ez elég-e ahhoz, hogy istentisztelet legyen mindaz, ami ott történik? Nem elég! Mert Isten maga, az Ő dicsősége kell, hogy megszentelje, átitassa a helyet és az ott tartózkodó embereket. Az Úr jelenlétét nem lehet előidézni, utánozni vagy helyettesíteni szertartásokkal. Fontos megtenni mindent, amit az Úr elrendelt, és ettől is függhet az Ő megjelenése. Kizárólagos akaratából, – mert Őt semmi sem gátolhatja, de nem is kényszerítheti semmire – dönthet úgy, hogy az akaratos ember erőszakos vagy hiányos cselekedeteihez nem adja áldását. Mózest türelemre és várakozásra késztette Isten dicsőségének megjelenése.
Volt már olyan élményed az Úrral, amikor semmit nem kellett tenned, csak figyelned és csodálnod jelenlétét? Ez kegyelem. Mindent tegyél meg szeretetből, addig is, amíg az örök dicsőségbe érünk!
Bódis László