ÁHÍTAT – 2023. január 18., szerda

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Ilyen eledel is van
Igehely: Jn 4:31-42; Kulcsige: Jn 4:34 „Jézus ezt mondta nekik: Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját.”
Előfordul, hogy egy munka, vagy egyéb dolog elfeledteti veled az éhséget. Lehet, hogy a konyhába indultál, de beugrott egy ötlet, amit mindenképpen meg akarsz valósítani, és már elfelejtetted, hogy éhes vagy. Itt nem ez történt, nem egy légből kapott ötlet volt, hanem az Úr Jézus tudatos szolgálata. A kísértés idején, a pusztában, amikor a Sátán hamis csodára, eledelre akarja csábítani Isten fiát, akkor határozottan utasítja el és adja tudtára, hogy nem a fizikai kenyér az egyedüli táplálék. A szellemi táplálék, az Ige képes megelégíteni az embert. Te le tudsz mondani az eledelről, javaid élvezéséről, amikor komoly lelki munka vár rád? Kész vagy idődet, neked járó áldásokat egy értékesebb áldásért cserébe adni? Például, hogy másnak lelki szomját, szükségét csillapítsd, és az üdvösség bizonyosságára eljuttasd? A falatozás pillanatnyi megelégedettségével szemben, íme a lelki aratás komoly feladatához érkezünk. Jézus azt mondta ott, hogy eljött az aratás! Ma tőled kérdezi meg, hogy akarsz-e részt vállalni ebben az üdvös feladatban? Ma Ő meg akar elégíteni rejtett eledeléből. Maradj vele, hallgasd őt és cselekedd a mennyei Atya akaratát!
Bódis László

Délutáni elmélkedés

Isten jelenlétének oltalma
Igehely: Ézs 4:4-6 (4:3-5) „Ha lemosta az Úr Sion leányainak a szennyét, és leöblítette Jeruzsálem vérét ítélő lelkével, megtisztító lelkével, a Sion-hegy egész területe és a gyülekezet fölé nappal felhőt és ködöt teremt az Úr, éjjel pedig lángoló tűz fényét. Mindezek fölött az Úr dicsősége lesz majd az oltalom. Sátor lesz árnyékul nappal a hőség ellen, menedék és rejtekhely a zivatar és az eső ellen.”
Az Úr előtt lenni óriási felelősség, mert „bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek …” (Ézs 1:13) – jelenti ki az Úr. Az Ő jelenléte felfedi a bűnt, tisztátlanságot, ahogyan ezt Ézsaiás próféta is megtapasztalta (Ézs 6). Viszont a legnagyobb oltalmat Isten jelenléte, dicsőségének betakaró palástja biztosítja számunkra. Olvasott igeszakaszunk egy „ha” szócskával kezdődik. Tehát van feltétele annak, hogy működjön ez az oltalom. Fiatalabb koromban a munkavédelem területén kaptam feladatot. Nagyon sok előírással és intézkedéssel találkoztam, amit be kellett tartani ahhoz, hogy a dolgozók biztonságban legyenek. A lelki életnek is vannak törvényei és feltételei a szellemi védelemhez. Ismered-e lelked veszélyeit? A világ szennye, a bűn és Isten parancsa iránti engedetlenség mind kárhoztató veszélyek! Szeretnél megszabadulni ezektől? Ha akarod, Ő megtisztít! Ő rajtam is könyörült. Neked volt-e ilyen átélésed? Az Úr Jézus ma is közeledik hozzád. Szabad lehetsz! Maradj oltalma alatt! Ezentúl ne vétkezz! Ő megőriz! „Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban” (Fil 4:7).
Bódis László