ÁHÍTAT – 2023. január 26., csütörtök

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Nélkülöző sokaság
Igehely: Jn 6:1-7; Kulcsige: Jn 6:7 „Fülöp így válaszolt neki: Kétszáz dénár árú kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset.”
Jézus kérdések által teszteli és formálja az övéit. Ezekkel a szívben levő gondolatokat, hozzáállást és világnézetet hozza felszínre. Honnan vehetnek kenyeret? Fülöp válaszából az tűnik ki, hogy a megoldás mellett áll, mégsem veszi azt észre! Nem látja, hogy az, aki annyi csodát tett már, biztosan meg tudja oldani ezt is. Leragadt az anyagiaknál: 200 dénár sem lenne elég. A Biblia nem tiltja a pénz használatát. A baj az, ha a pénzhez az ember szíve hozzánőtt. A pénz szerelme a bűn. Jézus vajon mit szeretne tanítani Fülöpnek és nekünk?
Sokszor Jézussal a szívemben, a problémák megoldását keresve, elfelejtem, hogy a megoldás csak egy imányira van. Hiszen minden gondunkat Őreá vethetjük, mert neki gondja van ránk (1Pt 5:7, Károli). Jézus nem tiltja meg, hogy előre gondolkodjunk, anyagiak terén is megoldásokat keressünk. Azonban szeretné, hogy mindeközben lássuk: ezekre a problémáinkra is Ő a megoldás, és hogy a pénz előteremtése vagy a kenyér megszaporítása által akar gondot viselni, az már nem a mi dolgunk, hanem az övé.
Anyagi gondok voltak, vannak és lesznek. De aki eddig gondoskodott rólunk akár fizetésünk, akár csoda által, ezután sem fog elfeledkezni gyermekei szükségeiről!
Moroz Tamás

Délutáni elmélkedés

Igazi istentisztelet
Igehely: Jn 4:24 „Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk.”
Az igazi istenimádat lélekben és igazságban történik. Mit jelent ez? Az Isten Lélek, vagyis láthatatlan, azonban kijelentette magát Jézusban. Egyedül Ő ad életet. Isten igazi tisztelői azok, akik a láthatatlan Istent Jézusban, a Szentlélek kijelentése által megismerték, és új életben részesültek. Ők Lélekben, tehát új életben imádják Istent.
Mivel Isten láthatatlan Lélek, az ember nem tudja megismerni, nem tudja igazságban imádni Őt. De Jézus maga az Igazság. Tehát Isten igazi tisztelői Jézusban, Jézus által közelítik meg Őt. Az igazi Istenimádók tehát azok, aki Jézus által megismerték az Istent, és újjászülettek. Jézus által szemlélhetik Istent, hiszen már nem lelki halottak, új életük van.
Barátom, van-e már új életed? Ha igen, Istenhez ma sem lehet másképp jönni, csakis Jézus által! Ne próbáld saját tetteidre alapozva kiérdemelni az Isten szeretetét, bocsánatát, áldását. Továbbra is egy út van, ahogy igazán lehet közeledni az Istenhez: Jézus.
„Számomra nincsen más remény, Jézus vérében bízom én
Magamban én semmi vagyok. Az Ő nevében bízhatok”
(Sarokkő, Edward Mote, Eric Liljero, Jonas Myrin, Reuben Morgan)
Moroz Tamás