ÁHÍTAT – 2023. január 27., péntek

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Hálaadás és jóllakás
Igehely: Jn 6:8-15; Kulcsige: Jn 6:11 „Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek; ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak.”
„Nem nagyobb a szükség, mint a Segítő” (HH 750). Bár a probléma nagy volt (200 dénár egy háztartás 8 hónapnyi ellátására volt elegendő), Jézus bemutatta, hogy neki semmi sem lehetetlen. Ő a létezésünk testi oldaláról sem feledkezik meg. A 12 teli kosár Izráel 12 nemzetségére utal, és azt mutatja be, hogy Jézus Izráel egész népéről gondoskodik. Ő a kereszten meg is tette ezt a megtört teste által. Halála által kaptunk bűnbocsánatot, feltámadása által megigazulást, új életet. De a testi szükségekről is gondoskodott és gondoskodik mai napig. Hiszen Ő az, aki betölti nemcsak az Erdélyi Magyar Baptista Gyülekezetek, hanem egész „Izráel” szükségeit!
Olyan jó volt hallgatni, ahogy szüleim mesélték, Isten hogyan viselt gondot róluk testileg-lelkileg, és olyan jó megtapasztalni, hogy rólam sem feledkezett el! A hívők történetei át vannak itatva az isteni gondviselés megnyilvánulásaival. Néha csodák, néha „hétköznapi” dolgok által, de az Isten mindig gondoskodott az övéiről, úgy és akkor, amikor Ő akarta.
Nem tudom, milyen nehézség ér éppen most téged, milyen szükségben vagy. Lehet, óriási a betöltésre váró hiány. Ne felejtsd el, Jézus még mindig nagyobb, mint a szükséged!
Moroz Tamás

Délutáni elmélkedés

Gyakorlati istentisztelet
Igehely: Jak 1:27 „Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól.”
Az új életben (Lélekben) végzett istentisztelet gyakorlatban nyilvánul meg. Törődik azokkal, akik nyomorúságban vannak, és törekszik a világ szennyétől megtartani magát. Nem lenéz másokat, hanem lehajol a másik emberhez.
Van-e bennünk ilyen lehajló, könyörülő, segítőkész lelkület a nyomorúságban lévők felé? Ismersz valakit, akin tudnál ma segíteni? Lehet, nem kell nagy dolog, csak meglátogatni – már az nagy segítséget jelentene. Időnket és pénzünket is oda kell szánnunk, ez hozzátartozik a tiszta istentisztelethez.
A másik fontos dolog: megtartani magunkat a világtól. Jézus nem azért imádkozott, hogy az Atya vegye ki az övéit a világból, hanem hogy a világban található gonoszságtól őrizze meg. Jakab arra világít rá, hogy a tiszta istentisztelet az, amelyik őrizkedik a világ szerelmétől és a világban található bűntől. Arra bátorít tehát a Biblia, hogy törekedjünk tisztán tartani magunkat a bűntől, és új életünket mutassuk meg alázatos, segítőkész, lehajló magaviseletünkben, hiszen ez a tiszta istentisztelet.
Testvér, harcolsz a világban lévő bűnnel? Ha valahol elbuktál, hadd bátorítson az Ige által Isten, hogy állj fel, és folytasd a harcot!
Moroz Tamás