ÁHÍTAT – 2023. július 1., szombat

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Isten megfizet!
Igehely: 5Móz 32:35-43; Kulcsige: 5Móz 32:43 „Dicsérjétek, ti nemzetek, annak a népét, aki megtorolja szolgái vérét, bosszúval fizet ellenfeleinek, de engesztelést szerez népének földjéért!”
Nagyon sokan felteszik a kérdést: hol van Isten, amikor szenvedni kell? Ha Isten jó, akkor miért tűri el ezt a sok gonoszságot, ami a világban történik? Miért nem nyeri el méltó büntetését a gonosz? Nagy a kísértés arra, hogy átvegyük Isten szerepét, és mi álljunk bosszút a gonosznak vélt embertársainkon. Azonban tudnunk kell, hogy egyedül Isten büntethet: „Bosszúálló ne légy, és haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeressed felebarátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr” (3Móz 19:18).
Bíznod kell ebben az ígéretben. Isten megfizet. A bosszúállás hozzá tartozik, és Ő gondoskodni fog arról, hogy minden igazságtalanságért egyszer igazságot szolgáltasson.
Ha mégis szenvednünk kell, nincs hasznosabb a szenvedő számára, mint a remény. A remény meghatározó a hívő ember számára. Nincs nagyobb erő az élő reménységnél, ami mindent megváltoztat. Az első keresztyéneknek a borzalmas megpróbáltatásaikban csak az új ég és új föld reménysége adott erőt.
Testvérem, aki ma szenvedsz, ne feledd: a jobbik rész ezután fog következni!
Dr. Gál János

Délutáni elmélkedés

Ingyen hirdettem az evangéliumot
Igehely: 2Kor 11:5-15; Kulcsige: 2Kor 11:7 „Vagy talán bűnt követtem el, amikor megaláztam önmagamat, hogy ti felmagasztaltassatok, mert ingyen hirdettem nektek Isten evangéliumát?”
Egyszer egy szabadtéri rendezvényen ingyen kínáltunk Újszövetséget és keresztyén irodalmat az ott kíváncsiskodó embereknek. A reakciójuk nagyon különböző volt. Egyesek, miután meghallották, hogy keresztyén irodalomról van szó, hamar továbbmentek, mások pedig tiltakoztak, hogy bármit is elfogadjanak, ami ingyen van. A mai világban a legtöbb dologért kemény pénzeket kell fizetni. Semmi nincs ingyen – szokták mondani. Sőt, ha valamit ingyen kínálnak, az már önmagában is gyanús.
Azonban az evangélium, Isten kegyelme ingyen van. Ez azt jelenti, hogy mi az üdvösségért nem tehetünk semmit. Nem érdemelhetjük ki azt. Ingyen kaptuk, de nem volt olcsó. Jézus fizette meg az árát. Mi ingyen kaptuk, ingyen is adjuk tovább. Pál kihangsúlyozta, hogy ingyen hirdette az evangéliumot. Ez a küldetésünk lényege, hogy szívünk utolsó dobbanásáig, bárhol vagyunk, bármit teszünk, a magunk keretei között hirdetjük és éljük Jézus Krisztus evangéliumát; mégpedig ingyen, alázattal és mégis, bizonyossággal teli erővel.
Dr. Gál János