ÁHÍTAT – 2023. június 30., péntek

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Pál egykor üldöző volt
Igehely: Gal 1:10-15; Kulcsige: Gal 1:13 „Mert hallottátok, hogyan éltem egykor a zsidóság körében, hogy féktelenül üldöztem az Isten egyházát, és pusztítottam azt.”
Pál ezt a mély teológiai tartalmú levelet egy személyes vallomással kezdi. Mégpedig azzal, hogy az evangélium mit tudott elvégezni az életében. Ő korábban a Krisztus követőit üldözte, de egyik percről a másikra gyökeresen megváltozott az élete. A keresztyének iránti gyűlölete testvéri szeretetté változik. Elkötelezett hirdetője lesz a kegyelem evangéliumának, és védelmezője a keresztyén hitnek. Őszintén beismeri az evangéliummal szembeni korábbi magatartását. Viszont minderről úgy beszél, mint ami már a múlté: Ilyen voltam, de más emberré formált Isten a kegyelme által. Nem takargatja a múltját, de nem is terheli a bűntudat, mert ő már egy kegyelmet nyert bűnös.
Pál példája azt mutatja be, hogy nincs elveszett ember Isten szemében a földön. Nem lehet valaki olyan mélyen, hogy Isten ne tudná onnan kihozni és átformálni. Isten előtt nincs reménytelen eset. Jézus Krisztus ma is átformálja az ember szívét, és ezáltal a teljes életünket. Végezze el az Úr a te életedben is ezt a munkát, ha még eddig nem történt meg!
Dr. Gál János

Délutáni elmélkedés

Nem voltam terhetekre
Igehely: 2Kor 12:11-13 „Esztelenné lettem: ti kényszerítettetek rá. Nektek kellett volna ugyanis engem ajánlanotok, hiszen semmivel nem voltam alábbvaló a legfőbb apostoloknál, ha semmi vagyok is. Apostolságom ismertetőjegyei a teljes állhatatosságban, a jelekben, a csodákban és az isteni erőkben nyilvánultak meg közöttetek. Mert mi az, amiben a többi gyülekezethez képest hátrányba kerültetek, hacsak az nem, hogy én magam nem voltam terhetekre? Bocsássátok meg nekem ezt az igazságtalanságot!”
Pál aggódik a korinthusi gyülekezetért. Az a tény, hogy Pál nem fogadott el anyagi támogatást az apostoli munkájához, arra sarkallja a korinthusiakat, hogy megvádolják csalárdsággal. Pál hiába válaszolta meg az ellene felhozott vádakat, a bizalmatlanság légköre mégis megmaradt.
Azon nem csodálkoznak, hogy Pál a legmagasabb fokú türelemről tesz tanúságot, amikor velük munkálkodik. Még az is felmerül bennük, hogy Pál alacsonyabb rendűnek tartja őket más gyülekezeteknél. Az apostol azonban kitart amellett, hogy anyagilag nem fogja őket megterhelni. Gyakran meglátogatja őket, ami ugyancsak szeretetének a bizonyítéka. Olyan szeretettel veszi őket körül, mint szülő a gyermekét. Nem vár érte viszonzást. Nincs rejtett szándéka, nem csapta be őket, nem húzott hasznot belőlük sem személyesen, sem követein keresztül.
Tanuljunk Pál apostoltól nagylelkűséget és gyengédséget a testvérek iránt! Szeressük a gyülekezetet, ahová tartozunk, és szolgáljunk szeretettel testvéreink felé, hiszen mindnyájan Kriszus testéhez tartozunk.
Dr. Gál János