ÁHÍTAT – 2023. július 18., kedd

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

A vérfolyásos asszony
Igehely: Mk 5:25-34; Kulcsige: Mk 5:34 „Ő pedig ezt mondta neki: Leányom, a hited megtartott téged: menj el békességgel, és bajodtól megszabadulva légy egészséges!”
Ebben az igeszakaszban van egy mondat, aminek nagyon nagy értéke van: „hallotta, amit Jézusról beszélnek.” A további fejleményekből arra lehet következtetni, hogy szép és jó dolgokat osztottak meg maguk között az emberek Jézusról.
Ennek az esetnek önvizsgálatra kell késztetnie minden keresztyént. Szoktam-e Jézusról beszélni az embereknek? Kötelességből beszélek Jézusról, vagy teljes meggyőződéssel mondom azt, amit Jézussal kapcsolatosan tudok?
Egy másik igazság: a Jézus Krisztusba vetett hitnek gyógyító ereje van. Névtelen emberek olyan beszélgetést folytattak, amely a hit alapjává lett egy betegségtől meggyötört nő számára. Olyan hitről van itt szó, amely először csak gondolat szintén volt jelen az asszony életében, de aztán tettekben is megnyilvánult: „Ha csak megérintem, meggyógyulok.” A betegség pillanatok alatt megszűnt, és lelki gyógyulást, üdvösséget is eredményezett. Végül a Krisztusba vetett hitet fel kellett vállalni az emberek előtt, mert az bátorítás lehetett mások számára is.
Ami még ennél is fontosabb: az igazi hitet Jézus Krisztus igazolta, amelynek az egyik jele volt a békesség.
Fekete Csaba

Délutáni elmélkedés

Munkájukért szeressétek őket
Igehely: 1Thessz 5:12-22; Kulcsige: 1Thessz 5:12-13 „Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket. Munkájukért nagyon becsüljétek és szeressétek őket! Éljetek egymással békességben!”
Pál szavaiból arra lehet következtetni, hogy a thesszalonikai gyülekezetben nem becsülték a vezetőket, akik a közösség érdekében fáradoztak. Valószínűleg a gyülekezeti tagok nem látták a vezetőket sokkal jobbnak önmaguknál, és ebből kifolyólag egyesek nehezen tudták alárendelni magukat az irányításuknak. Pál nagyon nagy szeretettel és gyöngédséggel szólította meg a gyülekezeti tagokat. Mielőtt arra szólította volna fel őket, hogy a vezetőket értékeljék, kérését a következőképpen indokolta meg: 1. A vezető testvérek fáradoznak. Akik vezető tisztségeket töltenek be, vagy ismerik közelebbről a vezető életét, tudják, mennyi mindenre lehet itt gondolni. 2. A vezetők tisztségüket betöltik, elöl járnak, példát mutatnak azoknak, akik felé szolgálnak, az ige tanítása szerint élik életüket. 3. A vezető testvérek intik, figyelmeztetik a gyülekezeti tagokat.
A vezető testvéreket formálja az Úr. De azáltal, hogy az igét megélik és hirdetik, eszközök, akiken keresztül Isten változást ad mások életében is.
Fekete Csaba