ÁHÍTAT – 2023. július 17., hétfő

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

A gadarai megszállottak megszabadítása
Igehely: Mt 8:28-34; Kulcsige: Mt 8:31-32a „Az ördögök pedig ezt kérték tőle: Ha kiűzöl minket, küldj a disznónyájba! Ő pedig ezt mondta nekik: Menjetek! Akkor azok előjöttek, és belementek a disznókba.”
Az ördög képes teljes mértékben uralma alá venni az emberek életét. A megszállott embert különleges erővel ruházza fel, romboló és pusztító munkáját rajta keresztül fejti ki mások felé. A démoni lelkek tudták, hogy Jézus az Isten Fia, tudták, hogy Jézusnak hatalma van felettük, és azt is tudták, hogy egyszer majd meg fogják kapni méltó büntetésüket. Mindezek mellett azonban lázadók és engedetlenek maradtak.
A démoni lelkek Jézus jelenlétében nem maradhattak tovább az emberek életében, megszállva őket. Az emberi lélek felbecsülhetetlen érték Jézus szemében, hiszen Ő még az életét is kész volt feláldozni, hogy a démoni hatalmasságok felett győzelmet szerezzen.
Azért kell imádkoznunk, hogy az Úr őrizzen meg attól, hogy csupán ismeretünk legyen Jézus Krisztusról. Isten engedelmességet vár el gyermekeitől. Azok tudják alárendelni életüket Istennek, akik megtapasztalták Jézus Krisztus szabadító hatalmát az életükben.
Fekete Csaba

Délutáni elmélkedés

Megbecsülés jár az Úr szolgáinak
Igehely: 1Kor 16:13-18; Kulcsige: 1Kor 16:16 „Ti is engedelmeskedjetek az ilyeneknek, és mindazoknak, akik velük együtt szolgálnak és fáradoznak.”
A szolgálat sokak számára negatív fogalom. Mások szükségeivel foglalkozzam? Ha mégis bevállalnám, milyen hasznom származna belőle? Tegyek jót, anélkül, hogy valaki azt kérné vagy elvárná tőlem? Ilyen és hasonló kérdések vetődhetnek fel bennünk a szolgálat kapcsán. Az igazi szolgálat alapja azonban az a szolgálat, amit Jézus végzett: „Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért” (Mk 10:45). Sztefanász a családjával együtt megértette ezt, és Akhájában ők lettek Jézus váltsághalálának első gyümölcsei. Krisztus szeretete, amit átéltek, arra késztette ezt a családot, hogy a szentek szolgálatára adják magukat.
Pál apostol az Úr Lelke által arra szólította fel a korinthusi hívőket, és Isten igéje arra szólít fel minket is, hogy a szolgálatban résztvevő személyeket értékelnünk kell. Ezt ki lehet fejezni azáltal, hogy bátorítjuk azokat, akik végzik a szolgálatot. De nekünk is oda kell állnunk, hogy végezzük azt a munkát, amit az Úr tőlünk is elvár!
Fekete Csaba