ÁHÍTAT – 2023. július 20., csütörtök

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Egy megszállott néma
Igehely: Mt 9:32-34; Kulcsige: Mt 9:33a „Miután kiűzte belőle az ördögöt, megszólalt a néma, a sokaság pedig elcsodálkozott.”
Egy néma, aki azért nem tudott kommunikálni másokkal, mert démoni lélektől volt megszállva. Ebben az esetben a gonosz teljesen uralma alatt tartotta az áldozata életét, és fizikai fájdalmat okozott, vagy fizikailag képtelenné tette őt a beszédre. Ha valaki magányosan és elszigetelten éli az életét, ennek oka nem feltétlenül a fizikai némaság, és lehetséges, hogy nem is megszállottságról van szó. Valószínűleg egyszerűen a gonosz befolyása alatt van az élete, aki megakadályozza őt abban, hogy kapcsolatot létesítsen és ápoljon Istennel és más emberekkel.
A jó hír azonban az, hogy Jézusnak van hatalma a démoni lelkeken, akár abban az esetben, ha valakinek az életét teljes mértékben birtokolja, akár, ha valakinek az életét részben befolyásolni tudja. Bár a gonosz lélek nem akart az emberből elmenni, Jézus kiűzte azt.
A némaság tehát lehet megszálltságnak a jele. Isten azonban a hitet és a bizonyosságot adja a Szentlélek által azok szívébe és szájába, akik szabadok: „Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére!”
Fekete Csaba

Délutáni elmélkedés

Választott férfiak Izráel élén
Igehely: 2Móz 18:13-27; Kulcsige: 2Móz 18:14 „Mózes apósa látta, hogy mi mindent végez a nép között, ezért azt mondta: Miért így végzed munkádat a nép között? Miért egyedül bíráskodsz, és miért kell az egész népnek reggeltől estig előtted állnia?”
Az igénk Mózes túlterheltségét mutatja be, aki egy ideig egyedül bíráskodott a nép élén. Aztán Mózes nagyon jó tanácsot kapott Jetrótól, az apósától: azt a munkát, amit addig egyedül végzett, meg kell osztania másokkal. Jetró tanácsa jelentősen megkönnyítette a továbbiakban elsősorban a Mózes életét, de az Izráel népe életét is.
Mózes alázatos volt, mert a jó tanácsot, amit kapott, el tudta fogadni, és kész volt változtatni a munkamódszerén. A gondosan megválasztott férfiak pedig azt munkát, amivel megbízták őket, elvállalták, és Mózessel egyetértésben végezték. Azok a kritériumok, amelyeknek meg kellett felelniük a megválasztott férfiaknak, ma is érvényesek: derék, istenfélő emberek, hűségesek, akik gyűlölik a megvesztegetést (21.v.).
A Szentlélek vezetésére figyelve az Úr ad világosságot népének, hogy meglássák, kik azok a férfiak, akik az Istentől elvárt előírásoknak megfelelnek. Az Úr munkálja ki a készséget is a teherhordozásra: „Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be Krisztus törvényét” (Ef 6:2).
Fekete Csaba