ÁHÍTAT – 2023. július 25., kedd

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

A 18 éve meggörnyedt asszony
Igehely: Lk 13:10-17; Kulcsige: Lk 13:13 „És rátette a kezét, mire ő nyomban felegyenesedett, és dicsőítette az Istent.”
A gyógyítási történetek ismerete kapcsán Jézus Krisztus páratlan hatalma és lenyűgöző bölcsessége egyre kiemelkedőbb számunkra. Ő nem fáradt bele a szogálatba, gyógyított utcán, házban, úton és zsinagógában. Ez az asszony a nyomorúságával, amit már 18 éve hordozott, nem a kuruzslóknál és misztikus gyógyítóknál kereste a megoldást, hanem a gyülekezetben volt kitartóan. Azon a bizonyos istentiszteleten csak egy volt, aki áttörte a rutin béklyóit, és észrevette a beteget. Jézus Krisztus azonnal meggyógyítja a beteget, aki ezért dicsőíti az Istent. A gyülekezeti tradíció ne legyen Isten munkájának akadálya egymás és mások életében!
Az istentiszteleteink menetében, strukturájában, hol kellene több „szerepet” kapjon Jézus Krisztus? Mike Sámuel mondta nagyon megragadóan: Ha az ősegyházból kiveszed a Szent Lelket, megmarad a tevékenységük 5 százaléka, és 95 százaléka eltűnik, ha a mai gyülekezetek többségéből kiveszed a Szent Lelket, megmarad a tevékenységük 95 százaléka, és 5 százaléka eltűnik. Imádkozzunk, hogy legyünk teljes összhangban Jézus Krisztussal az istentiszteleteinken az Ő Szent Lelke által. Merjünk változtatni, szakítsuk meg a rutinszerűt!
Petyár Lóránd

Délutáni elmélkedés

Az életem sem drága
Igehely: ApCsel 20:17-26; Kulcsige: ApCsel 20:24 „De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csakhogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról.”
Életünk egyik legsúlyosabb kérdése az, hogy akkor is hűségesek leszünk-e elhívásunkhoz, ha az adott esetben nyomorúsággal, testi sértéssel vagy akár halállal fog járni? A mai ige ebben a nehéz kérdésben próbál nekünk választ adni Pál apostol példája által. Amennyiben ezt a kérdést mindjárt az ige olvasása után tesszük fel, akkor a válasz egyértelmű. Abban az esetben, ha ez a kérdés akkor merül fel, amikor olyan élethelyzetben vagyunk, ahol szembesülünk annak a lehetőségével, hogy mindaz, amitől félünk, valóra válhat, a válasz már nem is annyira egyszerű.
Egyesek szerint Pál meggondolatlanul viselkedett, mások szerint önfejű volt. Mi tudjuk, hogy Pál sem meggondolatlan, sem önfejű nem volt. Feltehetjük a kérdést, hogy Pál miért azt választotta, hogy továbbmegy Jeruzsálembe? Erre a választ az igében találjuk a következő két igazságban: 1.) Pált a Lélek küldi Jeruzsálembe; 2.) A Szentlélek arról tett bizonyságot mások által, hogy mi vár ott rá, nem arról, hogy mit tegyen Pál.
A kérdés ma az, hogy mennyire vagyunk készek a Léleknek engedelmeskedni, és nem arra tekinteni, hogy milyen veszélyek várnak ránk?
Ferkő Attila