ÁHÍTAT – 2023. július 26., szerda

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Egy vízkóros
Igehely: Lk 14:1-6; Kulcsige: Lk 14:4b „Erre megérintette a beteget, meggyógyította és elbocsátotta.”
Jézus Krisztus életpéldája páratlan. Különböző helyzetekhez és emberekhez, a társadalom különféle rétegeihez kapcsolódva kiegyensúlyozottan és káprázatos bölcsességgel viszonyult. A vízkóros ember (akinek dagadt volt a teste, mivel a víz felhalmozódott a szöveteiben) meggyógyításának helyszíne és napja sem megszokott: egy vezető farizeus háza, szombatnapon. Jézust figyelik, vajon mit fog tenni? Meg vagyok győződve, Jézus ismerte a sunyi gondolataikat, mint ahogyan tudta a sorvadt kezű meggyógyításánál is (Lk 6: 6-11). Mégis provokál, kérdést tesz fel, kézen fogja a beteget, meggyógyítja és elbocsátja, mindezt a gonosz vizsgálódók szeme láttára. Ahol Krisztus dolgozni akar, ott semmilyen gonosz szándék és senki nem tudja megakadályozni. Adjunk hálát, hogy a mi Urunk ismeri még a gonosz szándékait is és meg fogja szégyeníteni őt! Kérjük őt, hogy mindig legyen szabadságunk jót tenni, akár annak az árán is, hogy nem mindenki fogadja elismeréssel tettünket.
Hogyan motiválhatnánk egymást Isten ügyével kapcsolatos dolgokban, a szolgálatban és az Ő követésében?
Petyár Lóránd

Délutáni elmélkedés

Szóban és tettben egyazon erő
Igehely: 1Thessz 1:1-5; Kulcsige: 1Thessz 1:5 „Mert a mi evangéliumunk nemcsak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is.”
A házasság egyik kihívása, főleg azok számára, akik ennek még az elején vannak, a kommunikáció a házastársak között. Akik már régebb óta házasok, azoknak nem gond, mert megszokták egymást, olyannyira, hogy sokszor szavak nélkül is tudják a másiknak a véleményét, akaratát bizonyos dolgokról. A házasság elején ez kicsit másképp van, kivéve azoknál, akik szuperhősként lépnek be a házasságba, és a szupererejük a kommunikáció. Sok esetben mindenféle eszközt, csatornát vagy technikát kipróbálunk a jó kommunikáció érdekében.
Amikor Pál a thesszalonikai gyülekezetnek írja a levelét, emlékezteti őket arra, hogy ő nem csak egy csatornát használt arra, hogy az evangéliumot hirdesse nekik. Két másik olyan csatornát is felhasznált, ami a szóban való közlést hitelesítette: 1.) a Szentlélek ereje, amit azáltal tapasztaltak meg, hogy a Szentlélek bizonyságot tett mellette; 2.) a „teljes bizonyság”, ami nem más, mint a hiteles életvitel. Az a kihívásunk, hogy az evangélium közlése/kommunikálása során mind a három csatornát kihasználjuk szóban, erőben és teljes bizonysággal.
Ferkő Attila