ÁHÍTAT – 2023. július 6., csütörtök

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Naámán meggyógyítása
Igehely: 2Kir 5:8-19; Kulcsige: 2Kir 5:14 „Lement tehát, és megmerítkezett hétszer a Jordánban az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akár egy újszülött gyermeké.”
Naámán pogány ember módjára kereste a gyógyulást: a királynál (ki hatalmasabb a királynál egy országban?), az általa elképzelt módszer szerint (amit, lehet, már sokszor kipróbáltak rajta, de nem használt). A próféta üzenetének csak nagy nehezen, szolgái unszolására engedelmeskedett. Javára vált.
Nemcsak a teste tisztult meg, hanem a lelke is meggyógyult: megértette, hogy csak az Úr az Isten, és követni akarta Őt a tőle telhető legkomolyabb módon. Nem lett zsidóvá, de gyakorlati istenfélővé igen. Többet nem beszél arról, hogy ő hogy gondolja a dolgokat, ő hogy akar tenni valamit. Új emberré lett.
Ugye, tudjuk, hogy többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél (1Sám 15:22)? Mutassuk meg cselekedeteink által!
Dr. Kisded Ernő

Délutáni elmélkedés

Az igazság Lelke
Igehely: Jn 15:18-27; Kulcsige: Jn 15:26 „Amikor eljön a Pártfogó, akit én küldök nektek az Atyától, az igazság Lelke, aki az Atyától származik, az tesz majd bizonyságot énrólam.”
A megígért Pártfogó az igazság Lelke. Annyira sokoldalú a tulajdonságait, feladatait illetőleg, hogy egy helyen nincs is mind felsorolva. Amellett, hogy vigasztal, vezet, ő maga az igazság Lelke, és minden Őt befogadót az igazságra vezet, megszeretteti velünk az igazságot, hogy abban járjunk állandóan.
A Lélek munkája, hogy mindenki, aki igazán követi Jézust, az az igazságban jár. Hasonlóvá lesz az ő Urához. Ha mégis megesik, hogy az igazságtól eltérünk, vagy épp hazugságba esünk, a Lélek megítéli bennünk, és visszavezet az igazság útjára. Életünk, gyümölcseink beszélnek arról, hogy milyen lélek van bennünk.
Az igazság ismeretével, követésével együtt jár a bizonyságtevés Jézusról, az Igazságról. Ő mondta, hogy „én vagyok … az igazság …” (Jn 14:6). Mikor igazságban járunk, a kérdések odavezetnek az okhoz, amiért ezt az utat követjük: mert Jézust szeretjük, aki ő maga az igazság. Ezért nem tudok, és nem is akarok már másként élni.
Elég volt a hazugságból! Járjunk igazságban!
Dr. Kisded Ernő