ÁHÍTAT – 2023. június 28., szerda

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Jézus küldöttei
Igehely: Mt 23:29-36; Kulcsige: Mt 23:34a „Ezért íme, én prófétákat, bölcseket és írástudókat küldök hozzátok.”
A Jézus-korabeli vallási vezetőket a képmutatás jellemezte. Ők voltak a népnek a lelki és világi vezetői. Igazából a kegyesség látszatát akarták fenntartani (amire büszkék is voltak), de annak erejét megtagadták. Ők azok, akik tudják, hogyan kellene élni, de egyáltalán nem úgy élnek. Jézus leleplezi őket a jajmondásokkal.
Az Úr Jézus visszajövetele előtti időszak legfőbb jellemzője a gyülekezeten belül a képmutatás bűne. Az ember másnak mutatja magát a környezete számára, mint amilyen valójában. Az ilyen emberek a hívő életmód külső formáját igyekeznek fenntartani mások előtt, ám amikor magukban vagy szűk körben vannak, lényegében megtagadják a hiteles hívő életet.
Jézus jajai nekünk is szólnak. Krisztus gyülekezetével nem fér össze a képmutatás és az üres szertartásosság. Annál inkább az őszinteség, a testvéri szeretet és az emberközelség. A Szentlélek az egységet akarja munkálni a testvérek között.
Ma azért imádkozzunk, hogy hiteles, Isten erejét hordozó, képmutatástól mentes hívő élet jellemezzen minket!
Dr. Gál János

Délutáni elmélkedés

Bizonyságtételünket Isten hitelesíti
Igehely: Gal 2:1-10; Kulcsige: Gal 2:8 „Mert aki munkálkodott Péter által a körülmetéltek közötti apostolságban, az munkálkodott énáltalam is a népek között.”
Az olvasott szakaszban Pál arra is kitér, hogy az oszlopoknak számító jeruzsálemi apostolok sem írták elő, hogy az evangéliumon valamit módosítson. El kellett ismerjék, hogy az Úr Pálra is ugyanazt az evangéliumot bízta, amit rájuk is. Sőt, a kétségtelen jelek alapján nyilvánvaló lett a Szentlélek munkája a pogányok között is. Isten kiárasztotta kegyelmét a pogányokra is. Ennek bizonyítéka azok megváltozott élete.
Isten nem személyválogató akkor sem, amikor embereket bíz meg az evangélium hirdetésével. Az igehirdető nem lehet fontosabb az evangéliumnál. Az igazság viszont fontosabb az igazság hirdetőjénél. Nagy kegyelem, hogy a mindenség Urának szolgálhatunk, az Ő üzenetét továbbíthatjuk az elveszett emberek felé. Téged is kiválasztott, és megbízott az evangélium üzenetének továbbadásával. Tartsuk ez kiváltságnak, mert a legnagyobb boldogság a földön a szeretet Istenét szolgálni, ugyanakkor felelősség is, mert önmagam feladását kívánja, hogy teljesen Krisztusnak éljek.
Ma keressünk lehetőséget arra, hogy valakivel megosszuk az evangéliumot!
Dr. Gál János