ÁHÍTAT – 2023. június 29., csütörtök

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

János mindhalálig útkészítő maradt
Igehely: Mk 6:17-29; Kulcsige: Mk 6:20 „Mert Heródes félt Jánostól, akiről tudta, hogy igaz és szent ember, ezért védelmébe vette; bár hallgatva őt gyakran zavarba jött, mégis szívesen hallgatta.”
Keresztelő János küldetése abban állt, hogy előkészítse a Megváltó útját ebben a világban. Ő volt a kiáltó hang, az üzenetet átadó, ha kell konfrontáló, de a próféta is, aki Krisztusra mutat. Akkor sem hátrál meg a küldetésében, ha a hatalmas uralkodót, a királyt kell megintenie, aki olyat tesz, ami nem tetszik Istennek. Meginthette, mert hiteles ember volt, még maga Heródes is elismerte ezt: igaz és szent embernek tartotta, és szívesen hallgatta őt. A megtérésig azonban nem tudott eljutni. Isten szolgája viszont vállalja a küldetéssel járó szenvedést, a fogságot, és ha kell, a halált is.
Ma olyan időket élünk, amikor a kiáltó hangnak erősnek, hallhatónak és határozottnak kellene lennie. A küldetésnek része az is, hogy az éppen uralkodó hatalom számára is kimondja Isten akaratát. Teszi ezt akkor is, ha emiatt hátrányos helyzetbe kerül. Azonban az tapasztalható, hogy ma egyre inkább elhalkulnak az intő, a figyelmeztető szavak. Kevesebb kockázattal jár, ha hallgatunk, vagy úgy teszünk, mintha minden a legnagyobb rendben lenne.
Vállalod-e, testvérem, a hang szerepét ott, ahová Isten téged helyezett?
Dr. Gál János

Délutáni elmélkedés

Ő maga ajánl bennünket
Igehely: 2Kor 10:8-18; Kulcsige: 2Kor 10:17-18 „Aki pedig dicsekszik, az Úrral dicsekedjék, mert nem az a megbízható ember, aki önmagát ajánlja, hanem az, akit az Úr ajánl.”
Politikai választások idején a jelöltek a legjobb színben tüntetik fel képességeiket és teljesítményeiket, csakhogy meggyőzzék választóikat. Önmagukat ajánlják. A keresztyének között is akadnak olyan szellemi vezetők, akik dicsérik saját teljesítményeiket csak azért, hogy minél több követőt szerezzenek maguknak. Az ilyen emberek nem Jézushoz mérik magukat, hanem önmagukhoz.
Isten népe azonban nem önmagával dicsekszik, hanem mint kipróbált nép, olyanná lesz, mint akiket az Úr ajánl. Ez a kipróbáltság azt jelenti: ha valamit teszünk és szólunk, akkor igazából az Úr Jézus Krisztus szól általunk, Ő mozdul bennünk. Így lehetünk áldássá, minden nyomorúságunk ellenére is. Erre maga Jézus Krisztus a garancia! Ő teszi szavainkat és tetteinket áldássá, mert Jézus Krisztus a mérték, és az Ő Lelke van bennünk, hogy e mértékhez igazodjunk.
Kedves testvéreim, dicsekedjünk az Úrban, Krisztust hirdetve szavainkkal és tetteinkkel, a krisztusi módon, kipróbáltan és hitelesen élve, hogy az Ő nagy és szent neve meg tudjon dicsőülni bennünk, általunk és közöttünk.
Dr. Gál János