ÁHÍTAT – 2023. június 5., hétfő

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Föld porából és férfi bordájából formált 
Igehely: 1Móz 2:4-7,18-25; Kulcsige: 1Móz 2:7a,22 „Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából. Az emberből kivett oldalbordát az Úristen asszonnyá formálta, és odavezette az emberhez.”
Elmélkedjünk a mai napon arról, hogyan jött létre az ember, és mi az emberlényege?
1. Isten formálta meg. Aki vagyok, amilyen vagyok, az Isten akaratából ill. tudtával történt. Hogyan? Valaki azt mondta, hogy a teremtés minden egyes mozzanata egy bizonyos célnak, funkciónak megfelelően lett kialakítva. Úgy lett megalkotva, hogy működőképes legyen. Amikor eljött a hatodik nap, akkor „látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó.” Ha jó, akkor a célnak megfelel. 2. A „föld porából” és „a maga lelkéből”. Mi az ember? Az orvostanhallgatók megtanulják az emberi test részeit, működési elveit, és azt mondják: „Így működik az ember.” Jönnek a pszichológusok, és azt mondják: „Nem egészen úgy van, hiszen vannak lelki folyamatok, amelyek nagy mértékben befolyásolják az ember életét!” Jönnek a teológusok, és azt mondják: „Igen, mindez igaz, de Isten Lelke által ember az ember.” Kinek van igaza? Istennek.
Mi az ember? A 22. vers arról beszél, hogy az ember nem a férfi, hanem a férfi és a nő. Az ember tehát két részből álló egész. Így működik jól a családban, a gyülekezetben, a társadalomban. Legyünk érte hálásak!
Csuhai József

Délutáni elmélkedés

Hálaadás a jól fejlődő gyülekezetért 
Igehely: Fil 1:1-11; Kulcsige: Fil 1:9-11 „És imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcsét Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására.”
Egy újabb gyülekezet és Pál apostol újabb hálaadása. Most a filippi gyülekezet és Pál viszonyát figyelhetjük meg. Az első európai gyülekezet. Olyan gyülekezet, mely a kezdetektől egészen a „mai napig” hűségesen az apostol mellett van. Hogyan lehetséges ez? 1. Közösséget vállaltak az evangéliummal. Az evangelizáció szolgálatát támogatták, és lehetőség szerint ők is végezték. Nem szégyellték az evangéliumot – „hiszen Isten ereje az” (Róm1:16). Kezdetben szenzáció volt az evangélium. Sokat halljuk, de az egyénnek ma is a legmeglepőbb ajánlat Isten részéről. Általa az ember békességre lel. Pihenése, álmai nyugodtak lesznek.
2. Pál apostol anyagi szükségleteire is gondoltak. Gyakran küldtek támogatást. Pál nem élt vissza ezzel a szeretettel, hiszen tudjuk, hogy gyakran dolgozott saját kezével, mint sátorkészítő, de elfogadta a segítséget, mert az fölszabadította a lelki munkára.
Milyen jó, ha Isten szolgái megtapasztalhatják a gyülekezetek gondoskodó szeretetét! Te is része vagy ennek?
Csuhai József