ÁHÍTAT – 2023. június 6., kedd

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Ha kezében vagyunk, akarata szerint bánik velünk 
Igehely: Jer 18:1-10; Kulcsige: Jer 18:6 „Vajon nem bánhatok-e én is úgy veled, Izráel háza, mint ez a fazekas? – így szól az Úr. Hiszen olyanok vagytok a kezemben, Izráel háza, mint az agyag a fazekas kezében.”
Ma továbbmegyünk Isten alkotói tevékenységének vizsgálatában, és így jutunk el Jeremiás prófétához. Nehéz politikai helyzetben kell Isten ítéletes üzenetét közvetítenie. Hogyan tegye? Hogyan fogják megérteni az emberek? Isten azt mondja neki, hogy menjen a fazekas műhelyébe, mert ott fog valami fontosat elmondani neki. Gyakran tapasztaljuk ma is, hogy Isten tud tanítani pl. a kertben, gyomlálás közben: „Látod, ilyen a bűn is! Mennyire fontos, hogy kikapáld, különben megöli a palántákat!” Isten tanítja Jeremiást: ahogyan a fazekasnak hatalma van a fazék, az agyag fölött, annyira – vagy még inkább – Isten is változtathat eredeti tervén, ha az agyag „nem engedelmeskedik”. Gyakran látom, hogyan „gyúrja” át Isten valakinek az életét, mert nem volt figyelmes, engedelmes az első szóra, és aztán jön az újratervezés.
Meggyőződésem, hogy Istennek van B, C, D terve az életünkre nézve, de azt is tudom, hogy az A terv a legjobb. De jó lenne minden területen ezt megérteni, ezt megragadni!
Csuhai József

Délutáni elmélkedés

Növekedjetek a Krisztusban! 
Igehely: Ef 4:1-16; Kulcsige: Ef 4:14-15 „Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától; hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus.”
Egy újabb gyülekezet van előttünk: az efézusi. A Filippiben levő közösségről azt mondtuk, hogy végig hűségesen Pál apostol mellett volt, és ezért az apostol is közel érezte magát hozzájuk. Milyen volt a kapcsolata az Efézusban lévő gyülekezettel? Erről nagyon részletesen ír Lukács az ApCsel 20-ban. A vezetők együtt sírtak Pállal, amikor elbúcsúzott tőlük. Szerette őket, ragaszkodtak egymáshoz. Most bátorítja őket, hogy „teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel.” Ez legyen a cél, hiszen ezért imádkozott az Úr Jézus: „hogy mindnyájan egyek legyenek” (Jn17).
Lehet ebben növekedni? (15.v.) Igen – a tanulás, a gyakorlás által. A újszülött természetben is vannak életszakaszok, ezért kéri Pál, hogy ne legyenek kiskorúak, hanem növekedjenek, erősödjenek! Hogyan? Szeretetben, a Krisztushoz igazodva. Újra oda jutunk el, hogy Krisztus a titok. Az Ige tanulmányozása, a gyülekezet építése. Aki ebben kitartó, azt már nem lehet könnyen félrevezetni! Légy hálás érte! Segíts a gyengébbeknek!
Csuhai József