ÁHÍTAT – 2023. június 7., szerda

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Emlékezz, Formálóm!
Igehely: Jób 10:1-12; Kulcsige: Jób 10:9 „Emlékezz csak: úgy formáltál, mint egy agyagedényt, mégis újra porrá tennél?”
Az igék konkrét helyzetekben íródnak, konkrét problémákra. Most Jób beszél Istenhez, és arra kéri, hogy emlékezzen vissza a formálására. Fájdalmában felkiált: „mégis újra porrá tennél?” Jób nem érti a helyzetet. Nem érti, hogy miért kell szenvednie az igaznak. Annyit tud, hogy Isten az Alkotó, Teremtő. Ő igaz, és igazak ítéletei. Kevés, homályos képe van a halál utáni létről. A 19:25-26-ban megvallja: „Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, s ha ez a bőröm lefoszlik is, testemben látom meg az Istent.” Emberi logikájába nem fér bele az alkotás és az enyészet. Nem látja még a mennyei világosságot, csak azt a sötétséget, amelyben van, és ami vár rá (10:22). De mégsem tagadja meg Alkotóját, aki oly sok jót adott neki.
Mennyivel könnyebb dolgunk van nekünk ma! Isten Lelke által a Biblia világosságában tudhatjuk, hogy „Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek” (1Kor 2:9). Támaszkodj, és építs Isten ígéreteire!
Csuhai József

Délutáni elmélkedés

Szentségre hív, és képesít rá 
Igehely: 5Móz 28:1-10; Kulcsige: 5Móz 28:9 „Az Úr a maga szent népévé emel téged, ahogyan megesküdött neked, ha megtartod Istenednek, az Úrnak a parancsolatait, és az ő útjain jársz.”
Isten a népét kiválasztotta, vezette, sok csoda által bizonyította hatalmát. Áldásígéreteket adott nekik, melyeknek feltétele az engedelmes hallgatás, és a parancsolatok teljesítése. Milyen jól hangzik, hogy Isten minden útjában gazdagon megáldja népét! Milyen jól hangzik, hogy Isten szeret, és boldoggá akar tenni, de hálából tudsz-e hallgatni szavára, amikor kérdez, amikor felszólít, amikor tanít? Fontos számodra a vele való közösség? Szereted Őt? A másik része a kérdésnek az, hogy engedelmeskedünk-e neki?
Ha szeretjük Őt, akkor ismerjük Őt. János azt mondja az 1Jn 2:3-ban, hogy „abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait.” A szentség a kapcsolatból indul, és a cselekedetekben lesz valóságos. Milyen nagyszerű ígéretet kapott a zsidó nép – és mennyire eljátszotta az áldások hordozását!
Vigyázz, hogy Isten szava ne csak betű legyen számodra, hanem Lélek és élet! Így áldást hordozol, és áldást adsz tovább!
Csuhai József