ÁHÍTAT – 2023. május 11., csütörtök

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Lea – az ÚR látta megvetett voltát
Igehely: 1Móz 29:32-35; Kulcsige: 1Móz 30:20 „És ezt mondta Lea: Megajándékozott engem az Isten egy szép ajándékkal: Most már énvelem fog lakni a férjem, mert hat fiút szültem neki! Ezért nevezte el őt Zebulonnak.”
„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz” (Zsid 13:8). Ez az ige jutott eszembe, olvasva ezt a régi, tőlünk kulturálisan nagyon távoli világban játszódó történetet. Itt minden a (fiú)gyermekekről szól. A nők/feleségek ezért képesek bármit megtenni. És a rejtőzködő Isten, aki vagy használ emberi eszközt (Lea, a lenézett, hátrányos helyzetű lány férjhez adása), vagy nem (megnyitotta a méhét), ott lép be, ahol kell, és biztosítja rendjét: a gőgösöket megalázza, az alázatosaknak kegyelmet ad. Az is érdekes, hogy Leának csak a negyedik fiú megszülése után fogalmazódik meg a szívében és az ajkán a hála. Isten azonban nem vonta meg közben sem az áldását tőle. Engedte, hogy teljesen meggyógyuljon a lelke. Azt azonban láthatjuk, hogy Júda, a negyedik fiú lesz az igazi áldáshordozó, mint az ÚR Jézus őse.
Az elején idézett igevers nemcsak a Jákób feleségeire igaz. Ő látja a te kudarcaidat is, és neked is segíteni akar. Bízz benne, hogy tud segíteni! Emberi eszközökkel vagy azok nélkül, de szabadítást készít számodra is! Adj hálát érte már most! Ismersz gyermektelen házaspárokat? Imádkozz értük, és ha tudsz, segíts nekik jó szóval esetleg tanáccsal!
Balogh Barnabás

Délutáni elmélkedés

Irgalmas megemlékezés a sorsüldözöttről
Igehely: 2Sám 9:1-13; Kulcsige: 2Sám 9:10 „Te műveld a földjét fiaiddal és szolgáiddal együtt, és takarítsd be, hogy legyen mit ennie urad fia házának. Mefíbóset azonban, urad fia állandóan az én asztalomnál fog étkezni.”
„Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó”– hangzik a népi bölcsességen alapuló közmondás. Dávid ebben is hasonlít Istenre. Megtartja barátjának, halálos ellensége fiának (!) tett ígéretét. „Én hűséggel tartozom neked apádért” – mondja a király (!) egy testi fogyatékos embernek. Az „Isten szíve szerint férfi” egyik alaptulajdonsága a hűség, az adott szó megtartása.
Ma sokan elfelejtik korábbi ígéreteiket, akár az ÚR Jézusnak tették, pl. bemerítkezésük alkalmából, hogy életük végéig hűségesek maradnak hozzá és népéhez, akár embereknek, akik segítették felemelkedésüket. Ennek is megvan /meglesz a következménye.
Gondold végig az életedet, és ha eszedbe jutnak be nem tartott ígéreteid, tarts bűnbánatot, és hozd helyre, amit tudsz. Lehet, hogy valakinek a sorsa jobbra fordulásáért téged tett felelőssé az ÚR, ahogy Dávidot a Méfibóset életéért. Légy méltó hozzá, adj te is kegyelmet, megbocsátást, segítséget, ne csak várd ezeket mindig Istentől és emberektől a magad számára!
Ki a te – talán rég elfelejtett – Méfibóseted? Hogyan tudna a gyülekezeted segíteni a sorsüldözött embereknek?
Balogh Barnabás