ÁHÍTAT – 2023. május 12., péntek

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Ruth – nehézségek közepette is hűséges volt
Igehely: Ruth 2:4-13; Kulcsige: Ruth 3:11 „Ne félj hát, leányom, mindent megteszek érted, amit csak mondasz, hiszen mindenki tudja népem kapujában, hogy derék asszony vagy.”
Ma a hűség bibliai példaképe van előttünk. Egy pogány nő, aki a Megváltó családfájába is belekerült, a moábita Ruth. A Biblia egyik legszebb története egy zavaros korból, a Bírák idejéből. Ez önmagában is bátorító, hogy akármilyen nehéz időket élünk, Isten széppé tudja tenni az életet. A boldog végkifejlet előtt azonban szörnyű dolgokat kellett átélnie Ruthnak és szeretett anyósának, Naóminak: éhínség, kivándorlás idegenbe, tragédiák sorozata (minden férfi meghalt a szűk családban), visszatérés megalázottan a szülőföldre. És ezek után sem veszítették el a hitüket, reménységüket és bizalmukat Isten felé. Ő pedig elkezd cselekedni: jóindulatú gazdag rokon, kedves szolgák, befogadó, Naómit visszafogadó közösség. Végül egy újrakezdett élet Boáz feleségeként. Aztán a gyerekáldás, amely megkoronázza az életüket.
Isten szeret téged. Kegyelemből – meg nem érdemelten üdvösséget kínál Fia halálig tartó hűségéért. De számít a te hűségedre is. És meglátod ennek gyümölcseit: „A hűségeshez hűséges vagy” (Zsolt 18:26).
Van-e nem hívő ismerősöd, aki sok tekintetben jobb ember, mint hívő ismerőseid közül néhány? Mit tudnál tenni a megtéréséért? Hogyan lehetne befogadóbb a gyülekezetünk?
Balogh Barnabás

Délutáni elmélkedés

Édesanyjáról is gondoskodó Megváltó
Igehely: Jn 19:25-27 „Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyjának nővére, Mária, Klópás felesége, valamint a magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta, hogy ott áll anyja és az a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: Asszony, íme, a te fiad! Azután így szólt a tanítványhoz: Íme, a te anyád! És ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány.”
Szűz Mária személye megosztja a keresztyénséget. A Biblia kegyelembe fogadottként említi (Lk 1:28). Küldetése egyedülálló, de ő is ember. Példája követendő, ill. követhető: „Íme, az ÚR szolgálóleánya, legyen nekem a te beszéded szerint.” Így elfogadni a felfoghatatlant! Ilyen bizalommal tekinteni Istenre! Jutalma: elsőszülött Fia végrendelkezik felőle. Rábízza a barátjára, aki haláláig gondoskodik róla. Mária ott van a pünkösdi 120 között, a hagyomány szerint Lukács tőle szerezte információit evangéliuma megírásához. A gondoskodó szeretet erőt ad a tragédia elviseléséhez, inspirációt a szolgálathoz.
A szüleinkről való gondoskodás nagy kihívást jelenthet. Megváltónk szenvedése közben sem feledkezett meg elsőszülötti felelősségéről. Nem testvéreire bízta édesanyját, hanem legközelebbi barátjára, aki hosszú távon segíthetett neki. Ma is eljöhet az a pont, amikor legjobb szándékunk ellenére képtelenek vagyunk ellátni szeretteinket, és egészségügyi szakemberekre kell őket bízni.
Ő adjon bölcsességet, hogy jó döntéseket tudjunk hozni a ránk bízottakkal kapcsolatban! Mi a vélemény a környezetedben/gyülekezetedben az idősek otthonokba helyezéséről? Mivel magyarázható, és mikor elfogadhatatlan ez egy hívő embertől?
Balogh Barnabás