ÁHÍTAT – 2023. május 17., szerda

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége által kiadott napi igei elmélkedés-sorozat

Délelőtti elmélkedés

Fiúság Isten akaratából
Igehely: Gal 4:3-11; Kulcsige: Gal 4:7 „Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is.”
Hatalmas ereje van annak, hogy Isten a Jordánban bemerítkező Jézusról azt a kijelentést teszi: „Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.” Az engedelmes, szolgáló Fiúban gyönyörködik az Atya. Ez az engedelmes, szolgáló Fiú megváltotta az embert, hogy elnyerjük a fiúságot. Isten a megtérőket fiaivá fogadja (Ef 1:5-7), és ki akarja terjeszteni a gyönyörködő tekintetét minden újjászületett emberre. A Fiú feláldozta magát, hogy fiú lehessek. Mekkora szeretet, kegyelem van emögött! Mekkora megtiszteltetés és lehetőség ez nekünk! Érzed ezt?
Amikor házaspárok szeretnének örökbe fogadni egy gyermeket, szívük mélyén arra vágynak, hogy rendes, jó génekkel rendelkező, szófogadó, tehetséges gyereket kapjanak. Ezzel szemben Isten tudja, hogy bűnös, engedetlen, rosszra hajló gyermekek „örökbefogadását” kezdeményezte, amikor Jézus megszületett. Nem válogat az emberek között, nem gyanakszik rejtett hibákra, nem szab feltételeket senkinek.
Isten megváltott gyermeke vagy már? Hogy értékeled ezt a kegyelmet? Tudatosul benned, hogy az Atya gyönyörködni akar benned is, mint engedelmes, szolgáló fiában?
Takács Zoltán

Délutáni elmélkedés

Nem beszédben áll az Isten országa
Igehely: 1Kor 4:14-21; Kulcsige: 1Kor 4:20 „Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben.”
Isten mindent tökéletesen ismer rólunk. Mi, emberek, nem ismerhetjük egymást tökéletesen. Ezért igyekszik Pál arra, hogy személyes találkozás során ismerje meg a Korinthusban lévő gyülekezet erejét. Azért törekszik erre az apostol, mert megtudta, hogy némelyek a gyülekezetben felfuvalkodtak. Az ilyen személyekről azt gondolja, hogy sok beszéd, nagyotmondás, és kevés alázatos cselekedet jellemzi őket.
Megtörténhet-e ma is, hogy egy gyülekezetben némelyek gőgössé váljanak? Előállhat-e olyan helyzet, hogy egyesek beszédben nagyobbaknak tűnjenek, mint tettekben? Eljöhet-e a gyülekezetet alapító testvér, hogy próbára tegye a felfuvalkodottakat? Sajnos, előállhat ilyen helyzet, de a legtöbb esetben az alapító már nem tud segíteni. Jézus Krisztus, az egyház feje viszont mindenképpen segítség ilyen körülményekben is.
Testvérem! Te milyen csoportot erősítesz a gyülekezetedben? A felfuvalkodók, nagyokat mondók, sokat beszélők csoportját, vagy a csendesen, mégis erővel szolgálók csoportját? Ha jön az Úr Jézus megvizsgálni, számadásra hívni, mit fog leleplezni? Isten országának csak beszélő, vagy cselekvő tagja vagy-e?
Takács Zoltán